Kako se moli Krunica

Kao uvod moli se Vjerovanje apostolsko, Oče naš, tri Zdravo Marije, Slava Ocu. Kod ove prve tri Zdravo Marije doda se riječ ISUS:

koji neka nam umnoži vjeru,
koji neka nam učvrsti ufanje,
koji neka nam usavrši ljubav!

Cijela se Krunica sastoji od petnaest otajstava. Prije svakog otajstva moli se: Oče naš, 10 Zdravo Marija, Slava Ocu. Nakon molitve Slava Ocu, preporuča se zaziv:

O moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe,
očuvaj nas od paklenog ognja
i dovedi u raj sve duše,
osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Na kraju se moli molitva

Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K Tebi uzdišemo tugujući i plačući
u ovoj suznoj dolini.

Svrni dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas,
te nam poslje ovoga progona pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevo Marijo!

Molitvi se mogu dodati i

Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

S - Moli za nas, sveta Bogorodice!
O - Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S - Pomolimo se! Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.

Veritas, 9. prosinca 2010.