Magnificat anima mea Dominum

Piazza San Pietro

Najnovije vijesti

Prorok je čovjek prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Vatikan, 16. prosinca 2013. (Radio Vatikan) - Kad u Crkvi uzmanjkaju proroštva, uzmanjka i sam Božji život te prevlada klerikalizam – ustvrdio je papa Franjo tijekom današnje propovijedi u Domu Sveta Marta. Komentirajući dnevna liturgijska čitanja, Papa je kazao i to da je prorok onaj koji sluša Božje riječi; koji zna prepoznati trenutak i prenijeti se u budućnost. „Prorok u sebi ima prošlost, sadašnjost i budućnost“ – kazao je Papa – te nastavio …

Opća audijencija srijedom - 27. studenoga 2013. god.

Vatikan, 27. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Želim završiti s katehezama o Vjerovanju, koje su se odvijale tijekom Godine vjere, zaključene protekloga tjedna – riječi su kojima je Sveti Otac na današnjoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra, započeo i pretposljednju u nizu kateheza i to na temu: „Vjerujem u uskrsnuće mrtvih i život vječni“. U ovoj i slijedećoj katehezi htio bih razmatrati temu uskrsnuća tijela i to pod dva vidika – kazao je Papa – ona pod kojima ih predstavlja Katekizam Katoličke crkve, odnosno: naše umiranje i uskršavanje u Isusu Kristu. Danas ću se zadržati na prvom vidiku: umiranje u Kristu.

Predstavljena apostolska pobudnica 'Evangelii Gaudium'

Vatikan, 26. studenog 2013. (Radio Vatikan) - U prepunoj je dvorani Tiskovnoga ureda Svete Stolice, 26. studenog predstavljena apostolska pobudnica pape Franje 'Evangelii Gaudium'. O dokumentu su govorili nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije, nadbiskup Lorenzo Baldisseri, glavni tajnik Biskupske sinode, i nadbiskup Claudio Maria Celli, predsjednik Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva.

Bog je uvijek vjeran

Vatikan, 25. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Treba se ufati u Gospodina i u najtežim trenutcima – potaknuo je papa Franjo u propovijedi na jutrošnjoj Svetoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta. Papa je istaknuo da su kršćani pozvani na konačne odabire, a tako nas uče mučenici svakoga doba. I danas ima – kako je rekao – progonjene braće i sestara koji su nama uzor i potiču nas da se posvema uzdamo u Boga.

Vjera je temelj kršćanskoga života

Vatikan, 25. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Vjera je „temelj“ iskustva kršćanina koji je pozvan svjedočiti je svakomu tko nije primio taj dar, i kojemu je potrebna nada – poticaj je pape Franje koji je uputio primivši u audijenciju, 25. studenog, 300 dragovoljaca koji su surađivali s Papinskim vijećem za novu evangelizaciju u zbivanjima Godine vjere, koja je završila jučer. Sveti je Otac istaknuo da kršćanin svoju vjeru posebno pokazuje u trpljenju, prepuštajući se da ga Bog primi u svoje ruke.

O usklađenosti referenduma s međunarodnim i hrvatskim zakonskim propisima

Vatikan, 20. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Prošle sam srijede govorio o oproštenju grijeha u odnosu na sakrament Krštenja. Danas nastavljamo o toj temi, ali u odnosu na takozvanu „vlast ključeva“ ili „vlast odrješenja od grijeha“, što ju je Isus dao Apostolima – kazao je Sveti Otac na početku današnje kateheze.

Opća audijencija srijedom - 20. studenoga 2013. god.

Vatikan, 20. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Prošle sam srijede govorio o oproštenju grijeha u odnosu na sakrament Krštenja. Danas nastavljamo o toj temi, ali u odnosu na takozvanu „vlast ključeva“ ili „vlast odrješenja od grijeha“, što ju je Isus dao Apostolima – kazao je Sveti Otac na početku današnje kateheze.