Predstavljena apostolska pobudnica 'Evangelii Gaudium'

Vatikan, 26. studenog 2013. (Radio Vatikan) - U prepunoj je dvorani Tiskovnoga ureda Svete Stolice, 26. studenog predstavljena apostolska pobudnica pape Franje 'Evangelii Gaudium'. O dokumentu su govorili nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije, nadbiskup Lorenzo Baldisseri, glavni tajnik Biskupske sinode, i nadbiskup Claudio Maria Celli, predsjednik Papinskoga vijeća za obavijesna sredstva.

Riječ je o programatskom i poučnom dokumentu, u kojemu papa Franjo upućuje Crkvu da bude suputnica onima koji traže Boga - vrlo je sažet opis, koji je proizišao na predstavljanju u Tiskovnom uredu, pobudnice 'Evangelii Gaudium', dokumenta u kojemu se riječ „radost“ pojavljuje 59 puta. Tu je apostolsku pobudnicu – kako je objasnio pater Federico Lombardi – Papa napisao vlastitom rukom na španjolskom jezku, u kolovozu, nakon Svjetskoga dana mladeži u Riu de Janeiru.

Nadbiskup je Fisichella pak, u svojem izlaganju istaknuo da je taj dokument u kontinuitetu s naučavanjem Pavla VI., u apostolskoj pobudnici 'Evangelii nuntiandi', u isticanju središnjega položaja Isusa kao prvoga evangelizatora. Taj tekst – dodao je nadbiskup – poziva na obnavljanje proročkoga i pozitivnoga viđenja stvarnosti, ne odvraćajući pogled od teškoća.

Ocrtavajući glavnu strukturu pobudnice, nadbiskup je Fisichella napomenuo da sedam točaka, sadržanih u pet poglavlja, čine temeljne stupove viđenja pape Franje o novoj evangelizaciji: reforma Crkve u misionarskom izlaženju, iskušenja pastoralnih djelatnika, Crkva shvaćena kao cjelina Božjega naroda koji evangelizira, propovijed i njezina priprema, društveno uključivanje siromašnih, društveni mir i dijalog, te duhovne motivacije za misionarsko zalaganje.

A glavna je u tekstu – primijetio je nadbiskup – reforma u misionarskom vidiku Crkve, i zauzimanje za trajno obraćenje, koje uključuje i Petrova nasljednika. Papa Franjo snažno ističe zahtjev za 'pastoralnim obraćenjem' – rekao je nadbiskup. To znači, prijeći s birokratskoga, statičkoga i administrativnoga viđenja pastorala, na misionarski vidik; štoviše na pastoral u trajnoj evangelizaciji.

Papino je izražavanje u tom dokumentu jasno, neposredno, bez retorike i bez prikrivenih misli – primijetio je nadbiskup Fisichella te dodao – Papa Franjo ide u srž problema koje proživljava današnji čovjek, i koji, od strane Crkve, zahtijevaju mnogo više od jednostavne nazočnosti. Od nje se traži djelotvorno programatsko djelovanje i obnovljena pastoralna praksa koja će istaknuti njezino zalaganje u novoj evangelizaciji – rekao je nadbiskup Fisichella.

Nadbiskup je Baldisseri istaknuo dimenziju sinodalnosti, nazočne u pobudnici koja se, iako nije 'postsinodalna', oslanja na posljednju Sinodu o novoj evangelizaciji. Nadbiskup je primijetio da Papa često navodi dokumente biskupskih konferencija ili kontinentalnih biskupa, kao što je, primjerice, Dokument iz Aparecide. A posebno je istaknuo i koliko je Papi draga socijalna dimenzija evangelizacije, ukorijenjena u njegovu iskustvu pastira u Buenos Airesu.

Iskustvo iz Latinske Amerike i Kariba, Crkve koja je duboko uronjena u život naroda, potaknula je pozornu brigu za siromašne, isključene, potlačene, te pobudila također važno teološko razmišljanje, čije su posljedice prešle granice, poprimajući lica vlastita različitim područjima u svijetu, s jednakim društvenim prilikama – napomenuo je nadbiskup Baldisseri.

Odgovarajući na pitanje novinara o tomu što Papa misli kada govori o „preobrazbi“ papinstva, nadbiskup je Fisichella rekao da mu se čini da Papa osjeća potrebu reći: 'Pazite, ja to ne tražim samo od drugih, ja sam usred Božjega naroda, i prvi sam koji želim dati primjer, svjedočanstvo o tomu kako se ima razviti pastoralno djelovanje'. I mislim da je od prvoga trenutka, kada je bio izabran za Petrova nasljednika, pokazao tu dimenziju – primijetio je nadbiskup Fisichella. Što se pak tiče uloge biskupskih konferencija, koje bi, kako stoji u pobudnici, trebale imati poneku istinsku doktrinarnu vlast, nadbiskup je Fisichella je rekao da ono što Papa traži jest identitet koji biskupske konferencije mogu još više razviti upravo u okviru nove evangelizacije i sinodalnosti.

Na ulogu se biskupskih konferencija u viđenju pape Franje osvrnuo i nadbiskup Baldisseri koji je istaknuo važnost navodâ iz biskupskih dokumenata u pobudnici 'Evangelii Gaudium', te kazao da je vrlo važno to što Papa navodi misli iz tih dokumenata; to znači učiniti da biskupi iz cijeloga svijeta sudjeluju u prvenstvu, u kolegijalnosti, u vladanju, u nauku Crkve.