Krunica osobe koja ima redovničko zvanje

Priprava za redovničko odijelo

Preneseno iz izdanja: Andre' Pradel - Krunica -, u prijevodu s francuskog, zagrebačkog nadbiskupa, kardinala i blaženika, Alojzija Stepinca, i u izdanju Dominikanske naklade ISTINA i Pokreta Krunice za obraćenje i mir, Zagreb, 2002.

Radosna otajstva

Prvo radosno otajstvo: Navještenje Blaženoj Djevici Mariji

... Oče naš ...

1. Od početka se svoga života Marija sasvim posvetila Bogu.
- Zdravo Marijo ...
2. Ona misli samo na Boga, ona živi samo za Boga.
- Zdravo Marijo ...
3. U dobi se od tri godine svečano posvećuje Bogu u hramu.
- Zdravo Marijo ...
4. Otada se odrekla svih zemaljskih težnja i položila zavjet djevičanstva.
- Zdravo Marijo ...
5. Zaslužila si, Kćeri sionska, da te vječna Riječ odabere za svoju majku.
- Zdravo Marijo ...
6. Ta, koju bi dušu vjerniju sebi mogao naći među djecom ljudskom?
- Zdravo Marijo ...
7. Sretnog li tvoga srca! Ljubeći Isusa, ljubila si svoga Boga.
- Zdravo Marijo ...
8. Živeći za Isusa, živjela si za svoga Boga.
- Zdravo Marijo ...
9. Takvo je i moje zvanje; povlašteno zvanje.
- Zdravo Marijo ...
10. S Marijom hoću da ljubim samo Isusa i hoću da živim samo za Isusa.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Drugo radosno otajstvo: Pohod bl. Djevice Marije sv. Elizabeti

... Oče naš ...

1. Poslušna nadahnućima Duha Svetoga, Djevica hitro ostavlja svoj dom u Nazaretu.
- Zdravo Marijo ...
2. Ona se žuri prema judejskim gorama.
- Zdravo Marijo ...
3. Pomozi mi, o Majko Božja, da te nasljedujem u svome redovničkom zvanju.
- Zdravo Marijo ...
4. Unutarnji mi glas govori: "Slušaj i vidi, i prikloni uho svoje ..."
- Zdravo Marijo ...
5. Zaboravi narod svoj i dom svog oca.
- Zdravo Marijo ...
6. Žuri se da se popneš na vrhunce savršenstva, tj. žuri se da prigrliš redovničko zvanje.
- Zdravo Marijo ...
7. O Djevice, ne dopusti da me pretjerana ljubav prema obitelji zadrži u svijetu.
- Zdravo Marijo ...
8. Slomi zapreke na koje pri ispunjenju svoje odluke nailazim kod svojih roditelja.
- Zdravo Marijo ...
9. Ukloni sve poteškoće koje se pojavljuju na mojem putu.
- Zdravo Marijo ...
10. Za ostvarenje svoje nakane upotrijebit ću svu moguću spremnost.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Treće radosno otajstvo: Rođenje Isusa Krista u Betlehemu

... Oče naš ...

1. Kad ću doći u sklonište i naći Isusa i Mariju?
- Zdravo Marijo ...
2. Još sam u kraju koji je veoma daleko, usred opakoga svijeta.
- Zdravo Marijo ...
3. Koliko još imam puta, dok ne prevalim prostor koji me dijeli od žuđenog cilja!
- Zdravo Marijo ...
4. Kako li su brojne zapreke na mojem putu!
- Zdravo Marijo ...
5. O, presveta Majko Božja, budi za me popud zvijezde koja je vodila mudrace.
- Zdravo Marijo ...
6. Idi, molim te, preda mnom, i hodat ću pod zrakama tvoga svjetla.
- Zdravo Marijo ...
7. Sretnem li putom kojeg Heroda, koji bi htio ugušiti moje zvanje, očuvaj me od njegovih zasjeda.
- Zdravo Marijo ...
8. Udijeli mojoj duši neslomljivu hrabrost kad naiđe na protivljenje.
- Zdravo Marijo ...
9. Gorim od želje da što prije prikažem svoj siromašni dar tebi i tvome božanskom Sinu.
- Zdravo Marijo ...
10. Nadam se da ćeš ga primiti, kao što si primila i dar mudraca.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Četvrto radosno otajstvo: Prikazanje Isusa Krista u hramu

... Oče naš ...

1. Kamo polaziš, o Marijo, sa svojim božanskim Djetetom na rukama?
- Zdravo Marijo ...
2. Idem prikazati ovo dijete nebeskom Ocu.
- Zdravo Marijo ...
3. Znam: on će jednom biti žrtvovan kao žrtva paljenica.
- Zdravo Marijo ...
4. I ja ga od sada rado prikazujem kao žrtvu!
- Zdravo Marijo ...
5. Majko Božja, misli i na me; i ja sam tvoje dijete!
- Zdravo Marijo ...
6. I mene moje zvanje određuje za žrtvu.
- Zdravo Marijo ...
7. Kad prihvatim redovničko zvanje, žrtvovat ću zavjetom siromaštva vremenita dobra.
- Zdravo Marijo ...
8. Po čistoći ću žrtvovati svoja osjetila .
- Zdravo Marijo ...
9. Po poslušnosti ću žrtvovati svoju volju.
- Zdravo Marijo ...
10. Pomozi mi, blažena Djevice, da što prije prinesem ovu žrtvu i prikaži me na svetom oltaru, uza svoga Sina!
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Peto radosno otajstvo: Našašće Isusa Krista u hramu

... Oče naš ...

1. Kakvu je divnu riječ izustio Isus kad su ga Marija i Josip našli u Gospodnjem domu!
- Zdravo Marijo ...
2. Zar ne znate da mi je biti u onome što je Oca mojega?
- Zdravo Marijo ...
3. Ti si ovu riječ, o Marijo, željno poslušala i stavila je u Srce svoje.
- Zdravo Marijo ...
4. Ta je riječ bila tako duboka da je za tebe bila predmet neprestanog razmišljanja.
- Zdravo Marijo ...
5. I meni pristaje ta riječ; riječ koju moram bez prestanka ponavljati sebi samome.
- Zdravo Marijo ...
6. I ja moram biti u onome što je Oca mojega.
- Zdravo Marijo ...
7. Ne oca mojega po tijelu, ne roditelja mojih, nego Oca mojega, koji je na nebesima.
- Zdravo Marijo ...
8. Da, od sada moram raditi samo za slavu Božju, za svoje spasenje i za spasenje svoje braće.
- Zdravo Marijo ...
9. O, sveta Majko Božja, daj da shvatim čitavo značenje ove lijepe riječi, koja tako dobro pristaje mojem zvanju!
- Zdravo Marijo ...
10. Isprosi mi milost, da ju bez otezanja ostvarim.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Žalosna otajstva

Prvo žalosno otajstvo: Molitva Isusa Krista u Maslinskom vrtu

... Oče naš ...

1. Da bi ispunio volju svoga Oca, Isus nadvladava sve suprotnosti.
- Zdravo Marijo ...
2. O, moj Bože, daj mi milost da po tvom primjeru nadvladam sve poteškoće koje se stavljamo protiv mojeg zvanja.
- Zdravo Marijo ...
3. Svijet kaže: "Kako ćeš moći živjeti izvan društva ljudi tebi sličnih?"
- Zdravo Marijo ...
4. "Hoćeš li moći živjeti bez slasti obiteljskog života?"
- Zdravo Marijo ...
5. "Hoćeš li imati dosta snage da uvijek snosiš siromaštvo?"
- Zdravo Marijo ...
6. "Nećeš više biti gospodar svojih čina."
- Zdravo Marijo ...
7. "Zar je tako lako odreći se svoje neovisnosti?"
- Zdravo Marijo ...
8. "Morat ćeš činiti pokoru i mrtviti se dok si živ."
- Zdravo Marijo ...
9. Nisu mi poznate sve te okolnosti redovničkog zvanja, ali ja računam s Božjom milošću. Bog će mi poslati svoga anđela da me jača.
- Zdravo Marijo ...
10. Sve mogu uz pomoć onoga koji je prvi ispio kalež do dna!
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Drugo žalosno otajstvo: Bičevanje Isusa Krista

... Oče naš ...

1. Isus pokazuje savršenu postojanost u kušnjama; on je privezan za stup sve dok to krvnici žele.
- Zdravo Marijo ...
2. Nepomičan i nime, prima bez žaljenja udarce koji ga stižu.
- Zdravo Marijo ...
3. O, božanska žrtvo, divnog li primjera, s kojim se želim okoristiti.
- Zdravo Marijo ...
4. Da, želim biti nepomično prikovan uz pravilo Reda koje želim prigrliti.
- Zdravo Marijo ...
5. Ništa neće moći prekinuti veze s njim.
- Zdravo Marijo ...
6. Pa, iako mi se umanji tjelesno zdravlje!
- Zdravo Marijo ...
7. Pa, iako budem morao pretrpjeti druge nevolje, koje još ni ne predviđam!
- Zdravo Marijo ...
8. Ja ću sada združiti svoje patnje s onima bičevanog Isusa, i ostat ću vjeran svome zvanju!
- Zdravo Marijo ...
9. Daleko od toga da jadikujem, ja ću blagoslivljati Gospodina!
- Zdravo Marijo ...
10. Tako velika milost, kao što je redovničko zvanje, nikada se ne plaća preskupo.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Treće žalosno otajstvo: Trnovo krunjenje Isusa Krista

... Oče naš ...

1. Koliko trnja na putu, želimo li doći u sklonište redovničkoga života!
- Zdravo Marijo ...
2. Tisuće zapreka dolaze od nas samih, a tisuće od drugih.
- Zdravo Marijo ...
3. Moje mi srce govori: nije li preuzetno, težiti za tako uzvišenim zvanjem?
- Zdravo Marijo ...
4. Zar vjeruješ da ćeš moći vjerno ispuniti sve one teške obveze?
- Zdravo Marijo ...
5. Svijet mi govori: "Kakve li ludosti živjeti tako neobičnim načinom!"
- Zdravo Marijo ...
6. "Što znače te čudne haljine kojima se redovnici odijevaju?!"
- Zdravo Marijo ...
7. "Čemu ti običaji, te navike, tako oprečne običajima i navikama drugih ljudi?"
- Zdravo Marijo ...
8. O Isuse, trnjem okrunjeni, ti si moj vođa! Stupat ću na tvojoj strani!
- Zdravo Marijo ...
9. Ako me svijet bude prezirao, vratit ću mu prezirom. - Zdravo Marijo ...
10. Dan će Suda odlučiti na kojoj je strani prava mudrost.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Četvrto žalosno otajstvo: Nošenje križa na brdo Kalvariju

... Oče naš ...

1. Gledam Sina Božjega kako traži borce za vječni život.
- Zdravo Marijo ...
2. Pod kakvim će ih barjakom okupiti? Pod barjakom križa.
- Zdravo Marijo ...
3. "Evo znaka slave", govori im.
- Zdravo Marijo ...
4. I daje nam primjer: Isus uzima križ s veseljem i nježno ga grli.
- Zdravo Marijo ...
5. Ne plaši se njegove veličine; ne uzmiče radi njegove težine.
- Zdravo Marijo ...
6. Ne ispričava se nipošto radi svoje slabe snage, gotovo izgubljene radi gubitka krvi.
- Zdravo Marijo ...
7. Kako ne bih junački slijedio tako hrabroga vođu?
- Zdravo Marijo ...
8. Od svih kršćana, redovnik najsavršenije slijedi Isusa koji nosi križ.
- Zdravo Marijo ...
9. Redovnik je onaj koji najsavršenije podnosi žrtve po primjeru svoga Spasitelja.
- Zdravo Marijo ...
10. Daj mi, Gospodine, potrebnu velikodušnost, da te mogu postojano slijediti na tome putu.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Peto žalosno otajstvo: Raspinjanje Isusa Krista

... Oče naš ...

1. O, moj božanski Otkupitelju, ti me na križu rječito učiš, da umrem svijetu.
- Zdravo Marijo ...
2. O, pokvareni svijete, budi razapet za mene, i ja neka budem razapet za tebe!
- Zdravo Marijo ...
3. Među nama ne može biti mira! Postupat ćemo jedan prema drugome bez prekida kao otvoreni neprijatelji!
- Zdravo Marijo ...
4. O, slatki Spasitelju, ja se divim tvojoj brizi. Da dovršiš za mene boli križnog puta, trpiš strašnu žeđu.
- Zdravo Marijo ...
5. Dovrši u meni također djelo svoje ljubavi! Daj da ljubim samo tebe!
- Zdravo Marijo ...
6. Bez tebe neka mi budu gorke i nepodnošljive sve druge stvari!
- Zdravo Marijo ...
7. Nakon što si pio ocat, rekao si: "Svršeno je!"
- Zdravo Marijo ...
8. Kad ću moći i ja govoriti tim jezikom, koji ne razumiju stvorovi: svršeno je?
- Zdravo Marijo ...
9. Onda kad budem potpuno umro svijetu, njegovim mislima i njegovim čuvstvima.
- Zdravo Marijo ...
10. I kad budem živio jedino u podnožju križa, čineći sve redovničke kreposti.
- Zdravo Marijo ... Slava ocu ... O, moj Isuse ...

Slavna otajstva

Prvo slavno otajstvo: Uskrsnuće Isusa Krista

... Oče naš ...

1. Uskrsnuli se Isus tako preobrazio da ga oni koji su ga vrlo dobro poznavali, više ne prepoznaju.
- Zdravo Marijo ...
2. Marija Magdalena misli da vidi u njemu vrtlara.
- Zdravo Marijo ...
3. Apostoli ga smatraju utvarom.
- Zdravo Marijo ...
4. Učenici ga u Emausu smatraju strancem.
- Zdravo Marijo ...
5. To je preobraženje koje mora u meni proizvesti redovničko zvanje.
- Zdravo Marijo ...
6. Potrebno je da me više ne može prepoznati nitko od onih koji su me poznavali u svijetu.
- Zdravo Marijo ...
7. Moraju vidjeti u meni čovjeka koji je potpuno mrtav za svijet i koji živi samo za Boga.
- Zdravo Marijo ...
8. Ništa ne smije ostati od starog čovjeka, samo novi Adam mora oživljavati moje biće.
- Zdravo Marijo ...
9. Da se postigne tako divan učinak, potrebna je velika odvažnost; udostoj se, Isuse, udijeliti mi je.
- Zdravo Marijo ...
10. Dobra Majko, uzdam se i u tvoj moćni zagovor da postignem tu milost.
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Drugo slavno otajstvo: Uzašašće Isusa Krista na nebo

... Oče naš ...

1. Uzlazeći na nebo, Isus nam kaže: "Gledajte put koji sam ja prevalio."
- Zdravo Marijo ...
2. Bio je pun muka i poteškoća.
- Zdravo Marijo ...
3. Htio sam vam pokazati svojim primjerom, kako je trnovit i uzak put koji vodi u život.
- Zdravo Marijo ...
4. Nećete dospjeti onamo, ako ne budete nasljedovali moju strpljivost i hrabrost.
- Zdravo Marijo ...
5. Gospodine, razumijem, put u nebo nije posut cvijećem.
- Zdravo Marijo ...
6. To je put tjeskoba, put patnja.
- Zdravo Marijo ...
7. Redovnički život nije više izuzet od patnja nego život svjetovnjaka.
- Zdravo Marijo ...
8. Ali, milost, i zasluga zaslađuju mu gorčinu.
- Zdravo Marijo ...
9. Pomozi mi, Gospodine, da nađem pristup k tom spasonosnom putu.
- Zdravo Marijo ...
10. Kad budem na njemu, ne dopusti da se ikad više vratim natrag.
- Zdravo Marijo ... Slava ocu ... O, moj Isuse ...

Treće slavno otajstvo: Poslanje Duha Svetoga apostolima

... Oče naš ...

1. Duh Božji veoma je osjetljiv; on ulazi samo u srca, koja su dobro pripravljena.
- Zdravo Marijo ...
2. Apostoli su se pripravili šutnjom i molitvom da ga prime.
- Zdravo Marijo ...
3. Budući da je našao u njihovim srcima spremnost kakvu je želio, ispunio ih je svojom puninom.
- Zdravo Marijo ...
4. U redovničkom se zvanju Duh Sveti daje duši u velikom izobilju.
- Zdravo Marijo ...
5. Ali, potrebno je da ta duša ne pruža otpor njegovu samovlasnom djelovanju.
- Zdravo Marijo ...
6. Ja te ponizno zazivam, Marijo, da mi pomogneš, te steknem potrebno raspoloženje.
- Zdravo Marijo ...
7. Odstrani iz moga srca sve što bi priječilo puninu Duha Svetoga.
- Zdravo Marijo ...
8. Neka nestane moga samoljublja, da postignem božansku ljubav.
- Zdravo Marijo ...
9. Neka nestane prianjanja uz stvorenja, da jedini Bog bude gospodar moje duše.
- Zdravo Marijo ...
10. Duše Božji, prožmi sasvim moje biće i vladaj njime zauvijek!
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Četvrto slavno otajstvo: Uznesenje bl. Djevice Marije na nebo

... Oče naš ...

1. Kakav mir kod smrti blažene Djevice Marije!
- Zdravo Marijo ...
2. To je smrt bez straha: ta, Marija je živjela bez grijeha.
- Zdravo Marijo ...
3. To je smrt bez žalosti: Marija je živjela bez prianjanja uz stvorenja.
- Zdravo Marijo ...
4. To je smrt bez boli: za svoga života Djevica nije okusila nikakve zemaljske naslade.
- Zdravo Marijo ...
5. O, redovnički živote, ti imaš povlasticu da odvedeš do smrti koja je slična Marijinoj.
- Zdravo Marijo ...
6. Kad je redovnik vjeran svome zvanju, on živi kao majka Božja, bez grijeha; zašto bi se, dakle, bojao?
- Zdravo Marijo ...
7. On je odijeljen od svijeta; on ga, dakle, ostavlja rado i bez nemira.
- Zdravo Marijo ...
8. On je izbjegavao osjetne naslade i mrtvio se; ostavit će, dakle, taj bijedni život s više veselja nego li žalosti.
- Zdravo Marijo ...
9. O, redovnički živote, kako si poželjan! Vodi i mene u taj stalež, blažena Djevice!
- Zdravo Marijo ...
10. Daj mi, molim te, da ustrajem u svome zvanju, i da zadobijem njegove blagodati i za života i u času smrti!
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Peto slavno otajstvo: Krunjenje bl. Djevice Marije u nebu

... Oče naš ...

1. O, slavna Kraljice neba, sretan sam što znadem koje je moje zvanje. Zahvaljujem ti za to dobročinstvo!
- Zdravo Marijo ...
2. Zar na zemlju ne dolaze sve milosti po tvom posredovanju!
- Zdravo Marijo ...
3. Ja ti, dakle, zahvaljujem što si mi izmolila od Gospodina veliku milost redovničkog zvanja.
- Zdravo Marijo ...
4. To je osobita milost, na koju je malo njih pozvano!
- Zdravo Marijo ...
5. Udostoj se, moćna Kraljice, štititi me do konca!
- Zdravo Marijo ...
6. Da budem dobar redovnik, potrebna mi je obilata milost.
- Zdravo Marijo ...
7. Toliko je kod mene neznanja i slabosti!
- Zdravo Marijo ...
8. Put sacršenstva je tako težak i mučan.
- Zdravo Marijo ...
9. Pod tvojom ću zaštitom junački ići tim putem.
- Zdravo Marijo ...
10. Nadam se od tebe dragocjenom daru ustrajnosti do kraja!
- Zdravo Marijo ... Slava Ocu ... O, moj Isuse ...

Veritas, 16. siječnja 2003. / 9. prosinca 2010.