Otajstva svjetla

I. Otajstvo svjetla

Mysteria Luminosa 1

Isusovo krštenje

Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvračaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?" Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" (Mt 3, 13-17)

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glasd se zaori s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Mk 1, 9-11)

Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Lk 3, 21-22)

Razmišljajući o tajni Isusovog krštenja molimo jedan Očenaš i deset Zdravomarija. Nakon toga molimo Slava Ocu. Desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti ...

II. Otajstvo svjetla

Mysteria Luminosa 2

Svadba u Kani

Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju." Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!" Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!"

A bijaše ondje Židovima za čiščenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha. Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada."

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Razmišljajući o otajstvu svadbe u Kani molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i na kraju O moj Isuse, oprosti ...

III. Otajstvo svjetla

Mysteria Luminosa 3

Isus navješta Kraljevstvo Božje

A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju.

Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:
Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva,
Put uz more, s one strane Jordana,
Galileja poganska - narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.

Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 4, 12-17)

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je ebanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

Razmišljajući o otajstvu Isusova navještanja kraljevstva Božjega molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedan Slava Ocu. I ova desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti ...

IV. Otajstvo svjetla

Mysteria Luminosa 4

Isusovo preobraženje

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!" Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne."

Upitaše ga učenici: "Što, dakle, pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?" On im odgovori: "Ilija će, doduše, doći i sve obnoviti. No, velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih." Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. (Mt 17, 1-13)

Razmišljajući o otajstvu Isusova preobraženja molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti ...

V. Otajstvo svjetla

Mysteria Luminosa 5

Posljednja večera

Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati." Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?" On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza."

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov, pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!" I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega." (Mt 26, 20-29)

Razmišljajući o otajstvu posljednje večere molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti ...

Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Očenaš, Zdravomarija i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.

Veritas, 9. prosinca 2010.