Radosna otajstva

I. Radosno otajstvo

Mysteria Gaudiosa 1

Navještenje arkanđela Gabriela Mariji

Bog je poslao anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret k jednoj djevici koja je bila zaručena s čovjekom iz Kuće Davidove, a ime mu je bilo Josip. Djevici je bilo ime Marija. Ušavši k njoj u kuću, Anđeo je pozdravi ovim riječima: "Pozdravljam te, milosti puna! Gospodin je s Tobom ... Evo, 'Ti ćeš začeti i roditi Sina', komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svršetka ...". Tada Marija reče Anđelu: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj". Tada Anđeo ode od nje (Lk 1, 26-28; 31-33).

Sve se to dogodilo kako bi se ispunilo što je po Proroku rekao Gospodin (Iz 7, 14): "Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, što znači : Bog je s nama" (Mt 1, 21-23).

"I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama" (Iv 1, 14).

"U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenoga Sina da živimo po njemu" (1 Iv 4, 9).

Razmišljajući o tajni utjelovljenja molimo jedan Očenaš i deset Zdravomarija. Nakon toga molimo Slava Ocu. Desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti ...

II. Radosno otajstvo

Mysteria Gaudiosa 2

Pohod B. D. Marije rođakinji Elizabeti

Tih je dana Marija krenula na put u brda i hitro stigla u jedan Judin grad. Ušavši u Zaharijinu kuću, pozdravila je Elizabetu ... Napunivši se Duha Svetoga, Elizabeta je u sav glas uskliknula: "Najblagoslovljenija si Ti među ženama! I blagoslovljen plod utrobe Tvoje! Odakle meni to da majka Gospodina moga dolazi k meni? ... Marija odgovori: "Slavi duša moja Gospodina; duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome, jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju. Gle! Odsad će me 'blaženom zvati' svi naraštaji, jer mi velike stvari učini Silni, čije je ime sveto, i čije se milosrđe proteže od koljena do koljena nad onima koji ga štuju" (Lk 1, 42-43; 46-50).

"Postojano očekujemo Spasitelja, Gospodina Isusa Krista...Gospodin je blizu" ... (Fil 3, 20; 4, 5).

Razmišljajući o Marijinom susretu sa Elizabetom molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i na kraju O moj Isuse, oprosti ...

III. Radosno otajstvo

Mysteria Gaudiosa 3

Isusovo rođenje u Betlehemskoj štalici

U ono vrijeme iziđe zapovijed cara Augusta da se provede popis pučanstva u svoj zemlji. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi. I rodi sina svoga, prvorođenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta za njih. (Lk 2, 1-7).

"Čestitima sviće ko svjetlost u tami: blag, milosrdan i pravedan Gospodin" (Ps 112, 4).

"Otvorivši riznice svoje, magi ga obdariše zlatom, tamjanom i smirnom" (Mt 2, 11).

Razmišljajući o otajstvu rođenja Isusa Krista molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedan Slava Ocu. I ova desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti ...

IV. Radosno otajstvo

Mysteria Gaudiosa 4

Isusovo prikazanje u hramu

"Kad je došlo vrijeme njihova čišćenja, prema Mojsijevom zakonu, donesoše dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kako je zapisano u Zakonu Gospodnjem: 'Svako muško novorođenče neka se posveti Gospodinu i dadne za žrtvu, kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, par grlica ili dva golubića.

Tada je živio u Jeruzalemu čovjek imenom Šimun. Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu. Imao je božansko nadahnuće. Njemu je Duh Sveti objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega. Potaknut od Duha Svetoga dođe u Hram. Upravo kad su roditelji nosili Djetešce Isusa da izvrše na njemu propis zakona, uze ga na ruke, dade hvalu Bogu i reče: "Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega da, prema riječi tvojoj, ide u miru, jer mi oči vidješe spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlo da rasvijetli pogane i slavu naroda tvoga Izraela.

Njegov otac i njegova majka divili se onomu što se govorilo o njemu. Tada ih Šimun blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Gle! Ovaj je određen za propast i uskrsnuće mnogih u Izraelu, za znak kojemu će se protiviti - a tebi će samoj mač probosti dušu - da bi se otkrile misli mnogih srdaca.

Također tada bijaše proročica Ana, Fanuelova kći, iz plemena Aserova, u vrlo odmakloj dobi. Poslije svoga djevojaštva živjela je u braku sedam godina, zatim sama kao udovica do osamdeset i četvrte godine. Ona nije ostavljala hrama. Noću i danju služila je Bogu postom i molitvom. Upravo toga časa pristupi i ona te počne hvaliti Boga i govoriti o Djetetu svima koji su očekivali otkupljenje Jeruzalema. (Lk 2, 22-40).

Razmišljajući o otajstvu Isusova ukazanja u Hramu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti ...

V. Radosno otajstvo

Mysteria Gaudiosa 5

Isus raspravlja u hramu

Kad je navršio dvanaest godina, dijete se Isus, prema običajima židovskog blagdana Vazma, uputilo s Marijom i Josipom iz Nazareta u Jeruzalem. No, kad su istekli blagdanski dani i kad su se vraćali kući, dječak je Isus ostao u Jeruzalemu bez znanja svojih roditelja. Misleći da se nalazi među suputnicima, proputovali su dan hoda i zatim ga počeli tražiti među rodbinom i znancima. Nakon tri dana nađu ga u hramu gdje sjedi među učiteljima, sluša ih i postavlja im pitanja. Svi koji su ga slušali, divili su se njegovu umu i njegovim odgovorima.

Kad ga opaze, veoma se začude te mu majka rekne: "Dijete moje, zašto nam to učini! Gle! Otac tvoj i ja s bolom smo te tražili." "Pa, zašto ste me tražili? - odgovori on - zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga?" A oni ne razumješe riječi koju im je rekao. Tada siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Njegova majka sve je te događaje brižno čuvala u srcu. A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima. (Lk 2, 41-52).

Ovo je Sin moj Ljubljeni koji mi je omilio. Njega slušajte (Mt 17, 5).

Svaka je mudrost od Gospoda i s njime je dovijeka (Sir 1, 1).

Razmišljajući o otajstvu Isusova nalaženja u Hramu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti ...

Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Očenaš, Zdravomarija i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.

Ilustrirao William Luberoff

© Reproducta, Inc., New York, 1994.

Veritas, 9. prosinca 2010.