Sakrament potvrde

Zajedno s krštenjem i euharistijom sakrament Potvrde tvori cjelinu “sakramenata kršćanske inicijacije”, jedinstvo koje treba čuvati. Vjernicima treba zato tumačiti kako je primanje ovog sakramenta nužno za utvrđenje krsne milosti. “Po sakramentu Potvrde krštenici se jos savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru”. (KKC1285)

Znakovi i obred Potvrde

U obredu ovog sakramenta valja razmotriti znak pomazanja i ono što pomazanje označuje i utiskuje, tj. duhovni pečat. Prema biblijskom i starodrevnom simbolizmu, pomazanje obiluje brojnim značenjima: ulje je znak obilja i radosti, ono čisti (mazanje prije i poslije kupanja) i čini gipkim (mazanje atleta i boraca); znak je ozdravljenja jer liječi udarce i rane, i ono čini da pomazanik zrači ljepotom, zdravljem i snagom. Sva ta značenja pomazanja otkrivamo u sakramentalnom životu. Pomazanje katekumenskim uljem prije krsta označuje čišćenje i jačanje; pomazanje uljem bolesnih ozdravljenje i okrepu; pomazanje svetom krizmom poslije krsta, u potvrdi i u ređenju, znak je posvećenja. Po potvrdi kršćani, tj. pomazanici imaju potpunijeg udjela u poslanju Isusa Krista i u punini Duha Svetoga, kojim je Isus ispunjen, kako bi svim svojim životom širili “Kristov miomiris”. ( KKC 1293 – 1294)

Tko može biti potvrđen?

Svaka krštena osoba, koja još nije potvrđena, može i treba primiti sakrament Potvrde. Buduci da krštenje, potvrda i euharistija tvore nešto jedinstveno, “vjernici su obavezni primiti sakrament potvrde pravo-dobno”. Sakrament krštenja bez potvrde i euharistijeje doduše valjan i djelotvoran, ali kršćanska inicijacija ostaje nedovršena. (KKC 1306)

Služitelj potvrde

Izvorni djelitelj potvrde je biskup. (KKC 1312)

Kumovi

Neka potvrđenik, ako je to moguće, ima kuma, čija je dužnost brinuti se da se potvrđeni ponaša kao pravi Kristov svjedok i da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom.

§ 1. Da bi netko mogao obavljati službu kuma, treba da ispunja uvjete o kojima se govori kod krštenja.

§ 2. Preporučuje se uzeti za kuma onoga tko je tu službu preuzeo na krštenju. (CIC 892 – 893)

Veritas, 26. studenoga 2010.