Slavna otajstva

I. Slavno otajstvo

Mysteria Gloriosa 1

Isusovo Uskrsnuće

Kad je prošla subota, u zoru prvoga dana u tjednu, Marija iz Magdale i druga Marija krenule su posjetiti Isusov grob. U tom je trenutku nastao veliki potres. Jedan je anđeo Gospodinov sišao s nebesa, približio se grobu, odvalio grobni kamen i sjeo na njega ... Ženama je rekao: "Ne bojte se! Znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen, zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim: 'Uskrsnuo je od mrtvih i, eto, pred Vama ide u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti'" (Mt 28, 1-7).

Krist je uskrsnuo od mrtvih ... Ako je zbog jednoga čovjeka došla smrt, onda će zbog jednoga Čovjeka doći i uskrsnuće od mrtvih. I kao što svi umiru u Adamu, tako ćemo svi primiti u Kristu život (1 Kor 15, 20-22).

Razmišljajući o otajstvu Kristova uskrsnuća molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti ...

II. Slavno otajstvo

Mysteria Gloriosa 1

Isus uzlazi na nebo

Uskrsnuli se Isus više puta ukazao svojim učenicima, podsjećajući ih na ono što ih je naučio. Dao im je vlast da opraštaju grijehe. Poslao ih je također da propovijedaju Evanđelje svakome stvorenju, čvrsto uvjereni da je on uvijek uz njih. U tome neka ih hrabri spoznaja da su se u njemu ispunile "sve stvari što su zapisane u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima ... Uzdigavši ruke, on ih je blagoslovio. I dok ih je blagoslivljao, odvojio se od njih i bio uznesen na nebo" (Lk 24, 44; 50-51).

Ako ste, dakle, uskrsnuli s Kristom, tražite stvari što se nalaze tamo gore gdje se nalazi Krist koji sjedi s desne Očeve ... Kad se bude očitovao Krist, Vaš život, tada ćete se i Vi očitovati s njime u slavi (Kol 3, 1-4).

Naša je domovina na nebesima. Odande očekujemo kao spasitelja Gospodina Isusa Krista koji će preobraziti naše bijedno tijelo da bi ga suobličio sa svojim slavnim tijelom (Fil 3, 20-21).

Razmišljajući o otajstvu Isusova uznesenja molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti ...

III. Slavno otajstvo

Mysteria Gloriosa 3

Duh Sveti silazi na Mariju i apostole

Poslušavši Isusove upute (Lk 24, 49), apostoli su se vratili s Maslinskog brda u Jeruzalem ... Kad su došli u grad, popeli su se na najviši kat blagovališta Posljednje večere, gdje su i stanovali. Bili su postojani i složni u molitvi zajedno s nekim ženama, i s Marijom, Majkom Isusovom (Dj 1, 12-14).

Kad je završavala Pedesetnica (pedeseti dan nakon Uskrsa), bili su svi zajedno na istome mjestu. Iznenada se s neba začula tutnjava, kao od vjetra što snažno udara, i ispunila cijelu kuću u kojoj su bili. Pojavili su se jezici kao od plamena koji su se djelili i silazili nad svakoga od njih. Svi su bili ispunjeni Duhom Svetim. Započeli su govoriti drugim jezicima kako im je Duh Sveti davao moć da se izraze. (Dj 2, 1-4).

Duh Sveti silazi na nas od Oca preko njegova Sina Isusa Krista. Po Duhu Svetomu dana nam je vjera, a po vjeri Krist stanuje u našim srcima (Breviloquium, Sv. Bonaventura, Opera omnia, V, 201).

Razmišljajući o otajstvu silaska Duha Svetoga na apostole molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam ...

IV. Slavno otajstvo

Mysteria Gloriosa 4

Marija uznesena na nebo

Očuvana netaknutom od svake ljage istočnoga grijeha, završivši tok svojega zemaljskog života, Bezgrešna je Djevica dušom i tijelom bila uznesena u nebesku slavu. Gospodin ju je uzvisio za kraljicu svemira kako bi postala što suobličenija svojemu Sinu, Gospodaru gospodara i pobjedniku nad grijehom i smrću ... Isusova Majka ... sada proslavljena u nebu dušom i tijelom ... svijetli hodočasničkom narodu Božjem kao znak sigurne nade (Svjetlo naroda, VIII, 59 i 68).

Prelijepa i sva proslavljena, Djevica Marija prelazi iz ovoga svijeta Kristu. Sjaji među svetima poput sunca među zvijezdama. Zbog Marijina se uzvišenja raduju anđeli i vesele arkanđeli (Služba čitanja, Responzorij, svetkovina Uznesenja B.D. Marije).

Sveta Djevice među svim djevicama, slatka kraljice nebeska, učini da Tvoja djeca postanu nevina i da imaju ponizno i čisto srce. Udijeli nam mirne dane, bdij nad našim koracima, učini da ugledamo Tvojega Sina ispunjeni radošću u nebu (Hvalospjev druge večernje, svetkovina Uznesenja B. D. Marije).

Razmišljajući o Marijinu uznesenju na nebo molimo jedan Očenaš deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam ...

V. Slavno otajstvo

Mysteria Gloriosa 1

Marija okrunjena za kraljicu

Potom se na nebu pokaza veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. Bila je trudna i vikala je u bolovima i mukama rađanja. Zatim se pokaza drugi znak u nebu: velik Zmaj plamene boje sa sedam glava i deset rogova. Na glavama mu sedam kruna. Njegov rep pomete trećinu nebeskih zvijezda i surva ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja je imala roditi, da joj proždre Dijete čim ga rodi. I ona rodi sina - muškarca - koji će vladati svim narodima željeznim žezlom. Njezino Dijete bi doneseno k Bogu i njegovu prijestolju, a žena pobježe u pustinju, gdje joj je Bog pripravio sklonište, da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.

Uto se zametnu rat u nebu, koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše zbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao - sotona, zavodnik cijeloga svijeta - bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli. (Otk 12, 1-9).

Razbudit će se oni što spavaju u prahu zemaljskom. Jedni na život vječni, drugi na sramotu i vječno ruglo. Mudri će zasjati poput svjetla na svodu nebeskom ... poput zvijezda, i to zauvijek (Dn 12, 2-3).

Znamo, naime, ovo: kada se raspadne ovo naše tijelo, naša zemaljska kuća, primit ćemo prebivalište od Boga, prebivalište vječno, koje nije sagradio čovjek svojim rukama, prebivalište na nebesima (2 Kor 5, 1).

Poslušnici će Božje Riječi klicati zauvijek ... (Otk 14, 3).

Bože, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom si nas ljubio, od mrtvaca, kakvi bijasmo zbog naših grijeha, oživio si nas s Kristom. Milošću ste, naime, spašeni. S njim nas je uskrsnuo i s njim nas je postavio na nebesima (Ef 2, 4-6).

Razmišljajući o otajstvu Marijina krunjenja za Kraljicu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam ...

Na kraju se doda: Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.

Ilustrirao William Luberoff

© Reproducta, Inc., New York, 1994.

Veritas, 9. prosinca 2010.