Stanovništvo Vatikana

Na dan 31. prosinca 2000. godine, 524 osobe imale su pravo boravka u Vatikanu. Od njih su 49 kardinali, 271 pripadnik svećenstva, koji imaju status članova Pontifikalnih predstavnika, 63 ostala člana svećenstva, 88 članova Pontifikalne švicarske garde i 53 laika.

264 osobe (od gore spomenutog broja) imaju dopuštenje boraviti u Vatikanu uz zadržavanje svog originalnog državljanstva.

Bilo je 3100 osoba koje borave u zgradama izvan Vatikana, od čega 2371 svećenik i redovnik, te 729 laika.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2000. godine sklopljen je 81 brak.

Vatikan, 12. listopada 2009. / 28. studenog 2010.