Sve o anđelima

Tekst je objavljen u petom broju časopisa Zlatno pero (4/1999).

Prijevod Emanuel Jurica Beroš

Tko su anđeli?

Anđeli su čisti duhovi, moćni prinčevi nebeski koji stoje pred Bogom, diveći se njegovoj otkrivenoj prisutnosti. Oni su goruće vatre ljubavi, ispunjeni puninom sreće.

Anđeli su savršena stvorenja Boga, ogledala Njegove Božanske savršenosti, odražavaju Njegovu ljubav, Njegovu ljepotu, Njegovu Svetost, Njegovu Moć, sve Njegove Božanske atribute i savršenosti, ali svaki anđeo na svoj način.
Nema dva slična anđela, niti dva ista. Božje savršenosti su bezgranične, i bezbrojni milioni anđela odražavaju ove savršenosti na božanski divan način. Nema dva muškarca, ili dvije žene koji su identični, ali je razlika među njima mala, dok je razlika između dva anđela velika, potpuna. Svaki anđeo je posebno različit od drugoga, kao što se jedna vrsta razlikuje od druge.

Svi milioni muškaraca i žena koji nastanjuju svijet, svi oni koji su ikada živjeli ili koji će ikada živjeti, jedne su iste vrste, ali svaki anđeo je vrsta za sebe! Anđeli su beskrajno divni, nemaju sjenu nesavršenstva, niti mana. Ništa na ovoj zemlji nam ne može dati ideju o njihovoj predivnoj slavi. Niti jedan slikar, pjesnik ili neki drugi umjetnik nije nikada stvorio nešto kao što su oni. Oni su žive slike Božanske ljepote.

Slike anđela fra Angelica nadmašuju one drugih umjetnika, tako da je Michelangelo uzviknuo kada ih je vidio: “Mora da je Angelico vidio ove anđele na Nebu; inače, nikada ih ne bi mogao naslikati kao što ih je naslikao.” Ali čak nam ni Angelicove slike ne daju ni približno sliku onoga što su u stvari pravi anđeli.

Sv. Brigita, koja je po Božjoj milosti imala nebeske vizije, rekla nam je da u slučaju da vidimo anđela u svoj njegovoj ljepoti, bili bi tako zadivljeni tim prizorom, da bi umrli od ljubavi.

Sv. Frances Rimska je imala milost da stalno može vidjeti svog anđela. Kaže da kad bi se anđeo pojavio u svom njegovom sjaju, svjetlo sunca i mjeseca i zvijezda, ako bi ga usporedili sa sjajem anđela, bili bi tamni.

Poslije uskrsnuća Našeg Gospodina, čitamo kako je anđeo sišao s Neba i pomaknuo kamen koji je zatvarao sveti grob. Sveto Pismo kaže da je lice anđela bilo kao munja, a njegova odjeća bijela kao snijeg. Njegova pojava bila je tako puna dostojanstva, da su vojnici koje su Kristovi neprijatelji postavili da čuvaju grob, bili zapanjeni, i nisu se usudili pogledati ga, nego su pali na zemlju kao mrtvi.

Kada se anđeli ukazuju ljudima, uzimaju ljudski oblik da ne bi prestrašili ili zabunili one koji ih gledaju.

Kakva mora biti blistava ljepota Nebeskog Jeruzalema, gdje ovi bezbrojni milioni divnih anđela nisu samo predivni, nego se svi razlikuju jedan od drugoga, tako da je savršenstvo jednoga potpuno različito od onoga drugoga.
Anđeli izražavaju Božju dobrotu i milinu. Oni odražavaju sve Njegove Božanske vrline i savršenstva, oni uživaju viziju Božje bezgranične ljubavi, uzvraćaju mu ljubav svom snagom i intenzitetom svoje prirode.

Njihova sreća je savršena, jer oni primaju iz mora Božje sreće na način na koji ni jedan ljudski um to ne može proniknuti. Sreća koju uživa anđeo u jednom trenu je tako duboka, potpuna i sveobuhvatna, da nadmašuje svu sreću koju smrtni čovjek može uživati u tisuću godina.

Velikodušnost anđela

Što je od najveće važnosti za nas je to, da sveti anđeli žele na svaki mogući način podijeliti s nama ovaj ogromni ocean ljubavi i sreće koje oni sami uživaju. Njihova velikodušnost ne poznaje granice.

Ovo je istina i mi moramo učiniti sve kako bi je potpuno i jasno razumjeli. Kad bi nam neki bogati čovjek rekao, “Traži od mene što god želiš i ja ću ti rado to dati,” kako bi bili sretni! Svakako se ne bi ustručavali tražiti sve što nam treba.

Ovako nam točno govore anđeli: “Tražite od nas i mi ćemo vam dati dio svih naših blaga, svih naših milosti, sve naše sreće, i dat ćemo vam dio svega što imamo.” Njihova dobrota i velikodušnost su neograničene.

Nažalost, daleko od usklađivanja sa njihovim nastojanjima da nam pomognu, mi ih neprekidno priječimo našim grijesima i nesavršenostima. Kad bi ih samo bolje poznavali i više ih voljeli, i bili ljubazniji na njihove šapate, naša sreća bi bila neusporedivo veća.

Što anđeli rade?

Milioni i milioni anđela nastanjuju Nebo, služeći Bogu, ali milioni i milioni anđela su također ovdje na zemlji, služeći nama. Oni su među nama, oko nas, blizu nas, svugdje.

Njihova aktivnost što se tiče nas, nikada ne prestaje u svakom trenu dana, iako ih mi ne vidimo, niti čak slutimo njihovu prisutnost, niti osjećamo njihov utjecaj. Oni nas paze neograničenom brigom i ljubavlju.

Da nije njihove uvijek prisutne zaštite, povijest svijeta bi bila potpuno drugačija, mnogo opasnija nego je bila.

Također i život svakog od nas, da nemamo anđela koji nas čuva, bio bi krajnje tužan. Kakav bi bio život djeteta da je odbačeno, zaboravljeno, bez majke, oca, ili prijatelja, takav bi bio i naš da nam Bog nije, po svojoj milosti, dao našeg svetog anđela.

Ovi anđeli nam u svakoj prilici pomažu, čineći nam bezbrojne usluge i čuvajući nas od opasnosti i zala svake vrste. Bog nas je dao njima na brigu: “Jer je on dao svojim anđelima da se brinu za tebe; da te čuvaju na svim putevima tvojim. Na svojim rukama će te nositi: da se tvoja noga ne spotakne o kamen.” (Ps. 90: 11-12).

Anđeoska inteligencija

Anđeli, kao i Bog, imaju dvije velike moći: Intelekt i Snagu. Intelekt anđela je neusporedivo superiorniji od ljudskog razuma. Anđeli nisu samo savršeni ljepotom, moćni snagom, nego su i puni znanjem i mudrošću.

Njihov način razumijevanja je potpuno drugačiji od našega. Ljudski um mora razumijevati činjenicu po činjenicu, baš kao što se ljudsko tijelo giba korak po korak, dok anđeoska inteligencija sažima cijeli predmet odjednom. Shvateći princip, odmah vidi sve njegove posljedice, shvateći istinu, u isto vrijeme vidi sve njene moguće aspekte.

Najpoznatiji učeni ljudi ove planete zgrnuli su znanje ograničenog broja predmeta uz veliki rad i dugogodišnje proučavanje. Oni ne mogu tražiti veće zasluge za ono što su saznali jer su počeli tamo gdje su drugi stali, a drugi, opet, će nastaviti ondje gdje su ovi stali. Znanje, pak, zadobiveno po cijeni takvog rada se često susreće sa greškama, zabludama i dvojbama, dok je znanje anđela, sigurno i oslobođeno svake mogućnosti pogreške.

Sv. Albert Veliki

Jedan od najvećih znanstvenika koje je svijet ikada imao, posebno u prirodnim znanostima, je bio Sv. Albert Veliki. Wimmer za njega kaže “da je on objasnio cijeli univerzum od kamenja na zemlji do zvijezda na nebu”. Pisao je zadivljujućom lucidnošću i savršenstvom o astronomiji, meteorologiji, fizici, mehanici, kemiji, mineralogiji, antropologiji, zoologiji i botanici. Opisao je potanko život i ponašanje mrava, pčela, pauka i drugih insekata. Njegovo djelo se također bavi biljnim svijetom - biljkama i stablima. Pisao je s velikom stručnošću o potresima, vulkanima, plimi i oseki, tajnama oceana i mnogim drugim temama.

U filozofiji ga neki smatraju većim od sv. Tome, iako mu je inferiorniji u teologiji. Njegovo poznavanje svetih znanosti bilo je podjednako njegovu poznavanju prirodnih znanosti.

Sada kada je sedam stoljeća prošlo od kada je on predavao u školi, današnji znanstvenici su zadivljeni širinom i točnošću njegova rada.

Ipak razum ovog čuda znanosti ne može se usporediti sa razumom anđela, i njegovo zadivljujuće znanje je malo kada se usporedi sa znanjem ovih blaženih stvorenja.

Jer anđeli znaju sve tajne prirode; oni vide sve do središta zemlje, u dubinu mora; oni imaju svo znanje o prirodi. Oni znaju više o zdravlju i medicini, nego svi liječnici svijeta, više o zvijezdama i nebesima od svih astronoma koji su ikada živjeli i koji će ikada živjeti. Sve su im znanosti poznate u svojoj apsolutnoj savršenosti, osim njih, Bog ispunja njihovu inteligenciju oceanima nadprirodnog svjetla.

Moć anđela

Druga velika sposobnost anđela je moć, i ona, također, je neusporedivo superiorna ljudskoj moći.

Kada anđeo nešto želi, on se nikada ne povlači. On to želi svom mogućom snagom, i to se ne može promijeniti. Njegove odluke su sigurne i neporecive, jer su stvorene uz sve potrebne informacije o onome što želi. U onome što on radi nema borbe, neme sukoba; on slama protivnika ogromnom snagom. U ovome je on slika Božje snage.

Imamo neke primjere anđeoske snage u Svetom Pismu.

Egipćani, kao što čitamo u Postanku, su držali Božji odabrani narod u okrutnom ropstvu. Bog, da bi kaznio tirane i oslobodio Svoj narod, poslao je anđela koji je ubio 70 000 Egipćana u jednoj noći!

Drugom prilikom, Senaherib, vladar Asirije, poslao je moćnu vojsku protiv Jeruzalema i zahtijevao njegovu predaju, u isto vrijeme rugajući se i vrijeđajući Boga Izraela. Svemogući je poslao Svog anđela, koji je ubio 185 000 Asiraca u jednoj jedinoj noći.

Anđeli su isto tako mogli ubiti milione ljudi kao što su ubili ovih nekoliko desetaka tisuća.

Anđeli vode zvijezde, mjesec, sunce i planete

Sv Toma, slučajno, daje drugi dokaz o anđeoskoj snazi. On uči da svaka velika zvijezda, planet, sunce, i svako nebesko tijelo, čak i najveće, ima svog anđela čuvara koji ga čuva na njegovu putu i štiti od svakog mogućeg zastranjenja. Kakvu čudesnu energiju i snagu zahtijeva takva kontrola!

Istina je da sve zvijezde i nebeska tijela, po prirodnim pravcima danim od Boga, slijede svojih nekoliko puteva, ali ovi veliki svjetovi su materijalistični i zato, kako anđeoski doktor ističe, oni su izloženi propadanju i izobličenju. Da bi se, stoga, spriječio nered i zbrka kod tisuća nebeskih tijela koji se gibaju kroz svemir neizrecivim brzinama, Bog daje svakom od njih, u Svojoj Providnosti, anđela da ga čuva na putu i upozori na opasnosti koje bi se mogle dogoditi, ako se pomakne iz svoje dodijeljene orbite.

Malo ljudi razmišlja o svemu ovome kada, u lijepu zvjezdanu noć, promatraju Nebo i mirijade zvijezda. Kako bi bilo prikladno pozdraviti bezbrojne anđele koji čuvaju ove zvijezde: “O, slavni anđeli zvijezda, volimo vas, zahvaljujemo vam! Molimo vas, blagoslovite nas i obaspite nas svojim milostima”.

Kardinal Newman slijedi Sv. Tomu

Predmet anđeoskih djelovanja u prirodnim silama je lijepo ilustrirao kardinal Newman u jednoj od svojih parokijalnih propovijedi:

“Koliko lijepih i divnih tijela ima u prirodi svugdje oko nas! I kako malo znamo o njima! U nekima, zaista, vidimo djelovanje inteligencije, i dobivamo pojam o tome što bi one mogle biti. Na primjer, o krvoločnim životinjama znamo malo, ali ipak vidimo da imaju razum i shvaćamo da njihov tjelesni oblik, ono što vidimo, je znak, vanjski znamen, nečega što mi ne vidimo ...

Ali zašto teku rijeke? Zašto pada kiša? Zašto nas sunce grije? A vjetar, zašto puše? Ovdje naše razumijevanje prirode nije dovoljno ...

Razum nam govori da ne postoji duh koji prebiva u onome što se obično naziva stvarima svijeta, da bi učinio da one izvršavaju svoje uobičajene dužnosti. Naravno, Božja je volja koja podržava sve; tako nam Bog omogućava da se krećemo, što nas ne spriječava od toga da se ponekad osjećamo loše zato što se trebamo kretati; ali kako se vjetar i voda, zemlja i vatra gibaju? Ovdje se sada postavlja Sveto Pismo, i izgleda da nam govori da je sva ova predivna harmonija djelo anđela.

“One događaje koje smo pripisivali slučajnosti, kao što je vrijeme, ili priroda, kao godišnja doba, dužnosti su učinjene Bogu koji je stvorio Svoje anđele da budu vjetar, i njegove sluge da budu plamen vatre. Na primjer, anđeo je bio taj koji je bunaru u Betsaidi dao ljekovitu moć, i nema razloga da dvojimo da su i drugi ljekoviti izvori u ovoj i u drugim zemljama stvoreni na sličan, iako misteriozan način. Vatre na planini Sinai, oluje i grmljavina, bili su djelo anđela, a u Apokalipsi čitamo o anđelima koji su zadržali vjetrove.

 Djela osvete se također pripisuju njima. Vatrenu narav vulkana, koja je (kako se čini) bila uzrok uništenja Sodome i Gomore, izazvali su dva anđela koji su spasili Lota. Kuga u Izraelu, kada je David prebrojavao ljude, također je bilo djelo anđela. Potres prilikom Uskrsnuća je bio djelo anđela.

“I u drugim dijelovima Apokalipse čitamo kako je zemlja bila uništavana na različite načina od anđela osvetnika.

“Tako, koliko nam Sveto Pismo daje na znanje, učimo da na tijek prirode, koja je tako divna, i ponekad, zastrašujuća, djeluju ova nevidljiva bića. Priroda nije mrtva, njen svakodnevni napor je inteligentan; njena djela su dužnosti.

 Kao što naše duše pokreću naša tijela, bez obzira što su naša tijela, tako postoje duhovne inteligencije koje pokreću one divne i prostrane djelove prirodnog svijeta koji izgledaju beživotni; i kao što nam geste, govor, i izražaji lica naših prijatelja oko nas, pomažu da se održi odnos s njima, tako u pokretima univerzalne prirode, u izmjeni dana i noći, ljeta i zime, vjetra i oluje, ispunjajući Njegovu riječ, mi se podsjećamo na blažene i poslušne anđele.

“Uvijek kada pogledamo vani, svjesni smo onih predivnih i svetih bića, slugu Najsvetijeg, koji su se udostojali pomagati nasljediteljima spasenja. Svaki udisaj zraka, i zraka svjetla i topline, svaka lijepa mogućnost, sve su to dijelovi odjeće, pokreti odjeće onih čija lica vide Boga u Nebesima.”

Zaista je žalosno da tako mnogo ljudi ignorira ove slavne anđele. Dragi čitaoče, prepoznajmo za budućnost ove predivne duhove, našu stariju braću, naše najdraže prijatelje. Govorimo o njima, uživajmo u njihovu društvu, tražimo od njih ljubazno sve što nam treba. Niti jedna majka na zemlji ne daje tako spremno svojoj djeci ono što anđeli žele dati nama.

Kako se kreću anđeli?

Kretanje anđela je predivno. U tren, anđeo dolazi iz Neba na zemlju ili ide s jednog kraja svemira do drugog, bez prolaska među prostora. Da bi se razumjelo ovo kretanje anđela, trebamo ga samo usporediti s našim mislima. Za tren naša misao prolazi od Neba do zemlje, od Engleske do Kine, od kraja do kraja zemlje. Anđeli su, ako možemo tako reći, žive misli, i kreću se kao i naše misli.

Svjetlo putuje brzinom od 225 000 milja u sekundi. Svjetlo dolazi od sunca na našu zemlju istom brzinom i treba mu osam minuta i petnaest sekundi da stigne, ali kretanje anđela je još brže - oni dolaze za čas.

Druga važna činjenica o ovim predivnim duhovima je da mogu biti na dva ili više mjesta u isto vrijeme, iako su ova mjesta tisućama milja udaljena. Oni ni na koji način ne podliježu zakonima prostora.

Iako su uvijek s nama i iako svu svoju pažnju i brigu usmjeravaju na nas i za naše dobro, oni nikada ne gube iz vida prisutnost Boga. Uvijek se dive Njegovoj beskrajnoj ljepoti, uživajući u Njegovoj prisutnosti.

Da li su anđeli brojniji od ljudi?

Broj anđela premašuje svu našu moć računanja ili shvaćanja. Ako mislimo o broju zvijezda na nebesima, o broju listova na stablima, svih šuma na svijetu, o bezbrojnim zrnima pijeska na svim obalama, o kapljicama vode u oceanu, o svim ljudima koji su ikada živjeli, svim materijalnim stvarima zajedno, ne bi nam dalo niti približno ideju o broju anđela.

Postoje tri velike hijerarhije anđela, i u svakoj od njih postoje tri zbora, to jest, devet zborova ukupno.

Oni su ovako podijeljeni: Serafini, Kerubini i Prijestolja tvore hijerarhiju koja stoji najbliže Božjem tronu.

Zatim Gospodstva, Sile i Vlasti tvore drugu hijerarhiju.

Poglavarstva, Arkanđeli i Anđeli tvore treći red.

Što je veći zbor, brojniji su njegovi anđeli, tako Serafini , u broju, nadmašuju sve druge.

Gdje saznajemo činjenice o anđelima?

Prvi veliki izvor informacija o anđelima je Sveto Pismo, nadahnuta Riječ Božja. I Stari i Novi Zavjet govore mnoge i lijepe stvari o velikim prinčevima nebeskim.

Drugo, Kristova nepogrešiva Crkva naučava osnovne doktrine o anđelima.
Treće, tradicija nam je predavala, od najranijih dana, istine u vezi anđela.
Četvrto, opće učenje doktora i svetaca rasvjetljava ovu doktrinu.

Peto, naš razum prepoznaje ne samo mogućnost postojanja anđela, nego umjesnost, potrebu njihova postojanja, jer bi inače postojala velika praznina, da se tako izrazimo, u harmoničnom uređenju u planu stvaranja, koji je tako božanski savršen.

Poganski filozofi su priznali postojanje anđela, i misionari iz dalekih poganskih zemalja nam govore da čak i urođenici vjeruju u duhovni svijet.

Šesto, imamo brojne dobro potvrđene priče o ukazanjima anđela - neoborive činjenice.

Veritas, 10. prosinca 2010.