Vatikansko znakovlje

Zastava države Vatikan

Zastava Vatikana

Zastava je podijeljena na dva polja: bijelo i žuto. U sredini bijelog polja nalaze se prekriženi ključevi nad kojima stoji tijara (papinska kruna).

Grb države Vatikan i Svete Stolice

Grb Vatikana Grb Svete Stolice

Prekriženi ključevi nad kojima stoji tijara.

Simbolizam iz Evanđelja predstavljen ključevima koje je Isus dao apostolu Petru.

Insignia je crvene boje s dva ključa prekrižena kao križ svetog Andrije, jedan zlatni, a drugi srebrni, s klinom usmjerenim prema gore i prema stranama štita. Dva užeta vise sa drški ključeva, obično crvene ili plave boje. Na tijari vise dvije vrpce, svaka sa motivom križa.

Obično ključevi imaju mehanički dio okrenut prema gore, od kojih je jedan okrenut na desno, a drugi na lijevo, ne kao mehanizam brave, nego kao vjerski simbol. Drške mogu biti raznih oblika, ovisno o umjetničkom ukusu, od gotičkih do baroknih.

Od 14. stoljeća dva prekrižena ključa su službeni znakovi Svete Stolice. Zlatni ključ s desne strane, označava silu nebeskog kraljevstva, dok srebrni s lijeve strane, označava duhovni autoritet papinstva na zemlji. Klučevi su okrenuti prema gore u pravcu neba, a drške su okrenute prema dolje, drugim riječima prema rukama Vikara Kristova. Užad koja ujedinjuje drške označava vezu među silama.

Pečat države Vatikan

Pečat Svete Stolice

Okrugao: u središnjem polju nalaze se dva prekrižena ključa, nad kojima stoji tijara, uokvirena sa četiri koncentrična kruga, poredana po dva, od koji su vanjski ukrašeni.

Oko središnjeg dijela nalazi se epigraf: STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO, početak i kraj kojega se nalaze na dnu, odvojeni osmerokrakom zvijezdom.

Veritas, 14. listopada 2009. / 28. studenog 2010.