Biblija i Kur'an

Autor: Joachim Gnilka

Izdavač: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. - Biblioteca: Biblica

Joachim Gnilka: Biblija i Kur'an

Što ih povezuje, što razdvaja

U ovoj knjizi autor, umirovljeni profesor novozavjetne egzegeze na Sveučilištu u Münchenu, uspoređuje Stari zavjet kao svetu knjigu Židova te Novi zavjet kao svetku knjigu kršćana s Kur'anom koji je sveta knjiga muslimana.

On ne polemizira već polazi od činjenica. Analizira što Bibliju i Kur'an povezuje a što ih razdvaja – bilo da je riječ o njihovoj povijesnoj pozadini ili o pojedinim teološkim temama kao što su slika o čovjeku i slika o Bogu, Muhamed i Isus, stvaranje i eshatologija.

Svojom nepristranom analizom kršćanstva i islama Gnilka omogućuje jasan uvid u sličnosti i razlike, razbijajući klimu nagađanja i predrasuda.

Veritas, 21. svibnja 2011.