Blago čistima srcem - Opasnost pornografije

Autor: Robert W. Finn

Izdavač: Glas Koncila, Zagreb, 2011. - Biblioteka: Posebna izdanja

Robert W. Finn: Blago čistima srcem - Opasnost pornografije

Dostojanstvo čovjeka - a svakoga je sam Bog želio i stvorio kao neponovljivo i jedinstveno biće - središnji je poticaj svima onima koji u suvremenom svijetu s različitih polazišta daju svoj doprinos u borbi protiv iskorištavanja čovjeka i protiv njegova srozavanja na obično potrošno sredstvo.

Čovjek je uvijek subjekt, sa svojim imenom i prezimenom, svojom poviješću i osobnošću, svojom duhovnošću i sposobnošću razumijevanja istine o čovjeku, stvarima i događajima. Mnogi su problemi i opasnosti koji opterećuju suvremenoga čovjeka. A jedna od najrasprostranjenijih opasnosti svakako je apsolutizacija spolnosti što je posljedica seksualne revolucije i njene ideologizacije. Gdje god se okrene, suvremenom se čovjeku nameće seksualnost kao cilj i vrhunac njegove ljudskosti.

Seksualnost, koju je Bog želio i stvorio, izokreće se, izbacuje izvan svojega autentičnog prostora te srozava na razinu strasti i požude. U toj kampanji degradacije ljudske spolnosti udarnu snagu čini moćna pornografska industrija. Za svakoga razumnog čovjeka pornografija je napad na elementarne ljudske vrijednosti i ljudsko dostojanstvo.

Ovaj vrijedan tekst plod je rada i istraživanja mons. Roberta Finna, američkoga katoličkog biskupa koji je, uočivši dramatične posljedice koje pornografija ostavlja u životu pojedinca i u cjelokupnom društvu, odlučio reagirati te ponuditi vjernicima svoje biskupije i svim čitateljima istinu o pornografiji.

Veritas, 25. lipnja 2012.