De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima

Autor: Petar Bašić

Izdavač: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013. - Biblioteka: Eseji

Petar Bašić: De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima

Ovo znanstveno djelo posvećeno je, kako svjedoči i sam naslov, hrvatskim prijevodima Kempenčevoga djela, u nas općenito poznatog kao „Nasljeduj Krista“, koje je, poslije Biblije, najobjavljivanija knjiga na svijetu.

Posvećujući se istraživanju o hrvatskim prijevodima toga djela Bašić je, kako za hrvatsku teološku tako i za filološku znanost napravio vrlo značajno djelo. Akademici Golub i Damjanović visoko vrednuju upravo njezin prinos na tome području.

„Knjiga 'De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima' odlikuje se poniranjem u izvore, poznavanjem literature, sagledavanjem cjeline, uravnoteženošću prosudbe, učenjačkom čestitošću, sposobnošću povezivanja, vještinom uspoređivanja, podrobnošću raščlambe i suvislom sintezom“, kaže Golub, a Damjanović k tome tvrdi: „Knjiga Petra Bašića znanstveno je djelo visoke vrijednosti (…) Bašić vrlo dobro poznaje filološku sastavnicu problematike, što mu omogućuje da suvereno uspoređuje brojna izdanja Kempenčeva djela na hrvatskome jeziku.

Te su usporedbe od velike važnosti za povijesnojezična istraživanja, tim više što autor uredno i dosljedno bilježi grafiju starih izdanja. Njegovi rezultati proširuju naša znanja o svim razinama hrvatskoga jezika (fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj, stilističkoj) i nude važne podatke za povijest hrvatskoga prevoditeljskoga umijeća“.

Veritas, 26. ožujka 2013.