Uvod u knjige Staroga zavjeta - Petoknjižje

Torah - Pentateuh - Petoknjižje. Uvod u knjige Petoknjižja i u pitanja nastanka Pentateuha

Autor: Anto Popović

Izdavač: Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2012. - Biblioteka: Biblica

Anto Popović: Torah-Pentateuh-Petoknjižje

Knjiga תּוֹרָה – Torah – Pentateuh – Petoknjižje prva je od ukupno četiri knjige u planiranom nizu s naslovom Uvod u knjige Staroga zavjeta. To je razlog zbog kojega su na početku, u prvom dijelu knjige, obrađena pitanja koja se tiču cijeloga »Uvoda u Stari zavjet«, kao što su, primjerice, povijesni pregled discipline »Uvoda u Stari zavjet« ili pitanje odnosa Staroga i Novoga zavjeta, te pitanja kanona i hermeneutičke strukture Staroga zavjeta.

Drugi dio knjige najprije obrađuje pet knjiga Pentateuha kao jednu cjelinu, a potom slijedi uvod u pojedinačne knjige i kratki, selektivni komentar odabranih ulomaka svake od pet knjiga Petoknjižja.

U trećem dijelu knjige obrađeno je pitanje oblikovanja Pentateuha.
Cilj ove knjige, kao i cijeloga planiranog Uvoda u knjige Staroga zavjeta jest olakšati čitanje i razumijevanje poruke pojedinačnih starozavjetnih knjiga u njihovom literarnom i teološkom kontekstu te, također, informirati o prošlim i o novijim pravcima istraživanja povijesti rasta i tekstualnog oblikovanja Petoknjižja.

Knjiga donosi sintezu suvremenih udžbenika, komentarâ i monografskih studija, koje je autor preveo, prilagodio i objedinio, ali također sadržava i elemente originalnosti ne samo u detaljima nego i na razini općeg pristupa Pentateuhu kao cjelini i njegovim pojedinačnim knjigama.

Veritas, 27. rujna 2012.