Upoznajmo Bibliju

Autor: dr. Ivan Dugandži

Narod Božji i njegovo Sveto pismo

Izdavač: Glas Koncila, Zagreb, 2011. - Biblioteka: Biblija

dr. Ivan Dugandžić: Upoznajmo Bibliju

Knjiga na gotovo 500 stranica donosi cjelovit i iscrpan prikaz Svetoga pisma s naglaskom na njegovu poruku, a nastala je sabiranjem Dugandžićevih tekstova koji su u rubrici »Vjeronauk za odrasle«, u tjedniku Glas Koncila, objavljivani gotovo tri godine, od listopada 2007. do sredine srpnja 2010. godine. Cilj tako dugačka niza bio je širi krug čitatelja bolje upoznati sa (za)pisanom Božjom objavom koja čini izvor kršćanstva.

Svećenici, katehetičari, župni i pastoralni djelatnici, znanstvenici i studenti, proučavatelji i ljubitelji Božje riječi - svi čitatelji ove, među hrvatskim izdavačkim projektima, po mnogočemu jedinstvene knjige, unutar njezinih korica pronaći će sve o nastanku i naravi biblijskih spisa, o njihovu čuvanju, prenošenju i oblikovanju u veće cjeline sve do stvaranja zaokruženoga kanona, o tiskanju i prevođenju, književnim vrstama kojima su se biblijski pisci služili, o pravilima tumačenja, o sadržaju i poruci biblijskih spisa.

U svom tumačenju autor donosi povijesne, književne, civilizacijske i religiozne činjenice ne zanemarujući najsuvremenija znanstvena istraživanja.

Za lakše snalaženje u tekstu, knjiga sadrži popis kratica biblijskih knjiga te rječnik manje poznatih teoloških pojmova, a bogat fotografski prilog s fotografijama Svete zemlje pravi je prozor kroz koji se može zaviriti u ambijent u kojem je Sveto pismo nastalo.

Bogato sadržajem i najvažnijim podacima za razumijevanje biblijskih knjiga, to je djelo ne samo vjerodostojan priručnik za osobni studij Svetoga pisma, pripremu homilija, katehezu, rad s biblijskim i drugim interesnim skupinama već i najbolji tumač pri upoznavanju i razumijevanju Božje poruke i smisla kršćanstva upravo radi jednostavnog rječnika koji će biti razumljiv širokoj čitalačkoj publici. Tim više što je autor djela, dr. Ivan Dugandžić, jedan od najistaknutijih hrvatskih bibličara i egzegeta.

O autoru

Fra Ivan Dugandžić, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, rođen je 1943. godine u Krehin Gracu (Bosna i Hercegovina). Studij teologije polazio je u Sarajevu i Königsteinu (Njemačka), a poslijediplomski doktorski studij biblijske teologije u Würzburgu (Njemačka). Za svećenika je zaređen 1969. godine u Frohnleitenu (Austrija).

Od 1991. djeluje na Katedri Novoga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. izabran je u zvanje redovitoga profesora. 2008. godine odlazi u mirovinu. Autor je više knjiga s egzegetskom i biblijsko-teološkom tematikom, niza znanstvenih i stručnih članaka iste i srodne tematike.

Veritas, 2. studenoga 2011.