Dvije pjesme

Autorica: Silvija Butković

Tragovi

Noćas ću govoriti tišinom,
o osami,
zbijenih misli.

Zapletena u paukove niti.

I preklopljenih ruku
u molitvi
slijedit ću ti stope.

Tvoje stope na mom putu!
Možda ću u mraku
još noćas,
posve nijema,
slušati tek' ptice
što s jutrom se bude?
Samo ću ih slušati i moliti …

Molitva

Kamen sam
što se oko kamena svija,
od tišine gluha,
bezimena,
slijepa pred koracima na odlasku.

Bez riječi,
nijema pred istinom … u okovima!

Na koljenima,
pred licem Boga - molim da progledam!

Veritas, 26. lipnja 2006. / 14. prosinca 2010.