Ispovijest mladog svećenika - Predgovor

Autor: José Luis Martin Descalzo

U suradnji sa izdavačkom kućom UPT - U pravi trenutak Veritas na svojim stranicama donosi ovaj roman u pet nastavaka.
Naslov originala: Un cura se confiesa
Sa španjolskog jezika na njemački jezik prevela: Ursula Von Colbe - S njemačkog jezika na hrvatski jezik preveo: Ivan Šešo
Knjigu je izdala 1995. godine izdavačka kuća UPT - U pravi trenutak u Đakovu - Urednik: Ivan Zirdum - ISSN 953-6310-19-5 (Treće izdanje)

Predgovor

José Luis Martin Descalzo: Ispovijest mladog svećenika

Vama mladima širom domovine upućena je ova knjiga. Vama koji puni nade i iščekivanja koračaate u budućnost. Ta pred vama stoji život i mnogi zacrtani planovi. Želite samosvjesno i odgovorno ravnati tijekom povijesti ne zadovoljavajući se onim što su vam prethodnici predali. Vi želite, zar ne, biti tvorci novoga svijeta, boljeg i sretnijeg sutra.

Lijepa je to i plemenita želja mladenačkog srca, sveti plamen koji se u njemu ne smije gasiti nego podržavati i rasplamsavati. Vaše mladenačko traganje i stremljenje treba pomoći i podržati kako ne biste obmanuti varavim zamamnostima ovoga svijeta skrenuli sa sigurnog puta te umjesto cilju, stigli na rub promašenog života.

I ovaj današnji svijet gradili su mladi, oni od jučer, i nadali se učiniti ga lijepim i sretnim uz napredak tehnike i industrije. No, postignuto materijalno blagostanje nije dovelo do oaze sreće, sigurnosti i mira. I ne može nikad! »Jer čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta«. U sveopćem nastojanju oko izgradnje boljega svijeta zanemarilo se uvelike Boga i ono što on pruža ljudima za njihov napredak.

Zanemaruju se Kristove riječi: »Bez mene ne možete ništa učiniti. Ja sam put, istina i život«. Tko želi ići pravim putem i graditi sretniji svijet, mora se prožeti istinom Kristova Evanđelja, koja jedina oslobađa čovjeka od svakog zarobljeništva i osigurava mu pravi život dostojan čovjeka. Graditi bolji svijet budućnosti nemoguće je bez Kristova Evanđelja, bez velike, snažne, nesebične ljubavi. I u današnjem materijaliziranom svijetu susrećemo na sreću mnogo mladih punih ideala, oduševljenih Kristom i izgradnjom boljeg svijeta revolucijom ljubavi.

Takvu preobrazbu je Krist započeo i traži da se ona neprestano rasplamsava u srcima njegovih sljedbenika. To je jedino jamstvo za ljepšu budućnost čovječanstva. I nikad se mladi na Kristovom putu nisu razočarali, osiromašili ako su ga iskreno prihvatili i slijedili. Štoviše: ispunjali su svoj život te duhovnim bogatstvom obogaćivali svoju okolinu.

I pisac ove knjige, mladi svećenik naših dana, svojom iskrenom ispoviješću očituje svoj mladenački put. Uvodi nas u najdublje područje svoga bića, svojih mladenačkih snova, svojih traženja, svojih strepnji i nadanja, svoga predanja i sreće u svećeničkoj službi. Sve njegove malaksalosti i sumnje pale su pred snažnom odlučnošću da današnjem svijetu zarobljenom materijalizmom navješćuje Krista, istinskog Osloboditelja; da svijetu, posustalom i razočaranom donese svjetlo nade, Krista, nepatvorenog Usrećitelja.

Pročitajte, dragi mladi prijatelji, ovu knjigu, istinitu ispovijest mladog svećenika Martina Descalza. Suživite se s njegovim osjećajima i plemenitim željama. Nećete ostati ravnodušni, neobogaćeni i neosnaženi. Možda će tkogod od vas pri tom osjetiti u sebi i titraj čežnje za duhovnim zvanjem, za svećeništvom. Ne plašite se te pomisli! Jer Onaj koji u vama pobuđuje tu plemenitu želju, želi i može najbolje ispuniti vaše mladenačke snove, ispuniti vaše srce nepatvorenom ljubavi i srećom. »Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda«.

Ivan Zirdum

Veritas, 22. svibnja 2007. / 21. prosinca 2010.