Veritars - Izbor crteža

Izbor crteža 2004. - 2008.

Gabrijela Slavić: Bol uskrsnuća

Gabrijela Slavić, Bol uskrsnuća, 2004.

Ariela Skazlić: Gospa s Djetetom

Ariela Skazlić, Gospa s Djetetom, 2005.

Nenad Belas: U agoniji

Nenad Belas, U agoniji, 2006.

Nenad Belas: Krist Kralj

Nenad Belas, Krist Kralj, 2006.

Veritas, 14. prosinca 2010.