Biskupi i svećenici trebaju biti dobri pastiri a ne okrutni vuci

Vatikan, 15. svibnja 2013. (Radio Vatikan) - Molite za svećenike i biskupe da ne popuste napasti novca i ispraznosti, nego da budu u službi naroda Božjega – potaknuo je papa Franjo u propovijedi na jutrošnjoj svetoj misi u kapeli Doma svete Marte, na kojoj je sudjelovala skupina zaposlenika naše radijske postaje.

Papa je započeo propovijed komentirajući ulomak iz Djela apostolskih u kojem Pavao potiče 'starješine' Crkve u Efezu da bdiju nad sobom i nad cijelim stadom, da budu pozorni pastiri a ne 'grabežljivi vuci'. Ovo je jedna od najljepših stranica Novoga zavjeta – istaknuo je Sveti Otac – puna nježnosti, pastoralne ljubavi, a govorio o 'odnosu biskupa sa svojim narodom'. Biskupi i svećenici su – pojasnio je Papa – u službi drugih, da čuvaju, izgrađuju i brane narod. To je zaštitnički odnos, odnos ljubavi između Boga i pastira, te pastira i naroda.

U konačnici biskup nije biskup poradi sebe, on je za narod; svećenik nije svećenik poradi sebe, i on je za narod: on je u službi nekoga, da omogući rast, da pase narod, stado svoje, zar ne? Da ga brani od vukova! Lijepo je o ovome razmišljati. Kad tako čini biskup, onda ima lijep odnos s narodom, upravo kako je Pavao činio sa svojim narodom. A kada svećenik ima lijep odnos s narodom, kad ga ljubi, rađa se uzajamna ljubav, prava ljubav, tada Crkva biva ujedinjena – ustvrdio je Sveti Otac.

Govoreći o biskupskom i svećeničkom odnosu s narodom, Papa je rekao da je taj odnos egzistencijalan, sakramentalan. Nama su potrebne vaše molitve, jer i biskup i svećenik mogu pasti u napast. Biskupi i svećenici moraju puno moliti, naviještati uskrsloga Isusa Krista i odvažno propovijedati poruku spasenja. Ali i mi smo grješni ljudi, i svima prijeti napast. A koje su napasti biskupa i svećenika? Upitao je Papa objašnjavajući:

Sveti Augustin, komentirajući Ezekijelovo proroštvo, govori o dvije: bogatstvu, koje može postati škrtost, i ispraznosti. Veli sveti Augustin: Kada biskup i svećenik koriste narod, onda se odnos mijenja: ni biskup ni svećenik nisu poradi naroda, oni uzimaju od naroda. Sveti Augustin veli: uzima meso od ovce da ga pojede, koristi se; trguje i lijepi za novac, biva škrt a vrlo često trguje crkvenim stvarima. Ili se koristi vunom poradi ispraznosti, da se može ponositi – protumačio je Papa.

Obično je tako – nastavio je Papa – narod ne voli nekog svećenika ili biskupa ako se lijepe za novac, a to je znak, i on nastrada. Sveti Pavao veli da je svojim rukama zarađivao kruh svoj, nije dakle imao račun u banci, nego je radio. A kada neki biskup ili neki svećenik krene putom ispraznosti, obuzme ga duh karijerizma – samo šteti Crkvi – ispada smiješan, hvali se, želi da pokaže svoju moć. Takvoga narod ne voli – ustvrdio je Papa te potaknuo nazočne da mole za biskupe i svećenike.
Molite za nas da budemo siromašni, ponizni, blagi i da služimo narodu.

Papa je predložio da se iz 20. poglavlja Djela apostolskih čitaju redci 28, 29 i do 30, gdje Pavao veli: Pazite na se i na cijelo stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima da pasete Crkvu Božju koju sebi steče krvlju svojom. Znam da će poslije moga odlaska provaliti među vas okrutni vuci koji neće štedjeti stada, i između vas samih dići će se neki koji će naučavati opaki nauk da odvuku učenike za sobom.

Čitajte tu stranicu a čitajući molite za nas biskupe i za svećenike. To nam je potrebno da ostanemo vjerni, da budemo ljudi koji bdiju nad stadom i nad samima sobom, da doista budu budni, da njihov srce uvijek bude okrenuto stadu. Da nas Gospodin oslobodi od napasti, ako se zaputimo putom bogatstva, ako krenemo putom ispraznosti, onda postajemo vuci a ne pastiri. Molite za nas, čitajte to i molite. Amen! Zaključio je Papa.