Crkva je zajednica vjernika

Vatikan, 2. svibnja 2013. (Radio Vatikan) - Crkva je zajednica vjernika jer se rađa iz Kristove ljubavi – ustvrdio je papa Franjo u propovijedi na prijepodnevnoj svetoj misi u kapeli Doma Sveta Marta. Papa je istaknuo da podjele nastaju u Crkvi kada kršćani ometaju djelovanje Duha Svetoga. Na svetoj je misi, suslavljenoj s kardinalom Albertom Malcolmom Ranjithom Patabendigeom, sudjelovala skupina djelatnika Vatikanskih muzeja.

Sveti je Otac podsjetio na prve korake Crkve koja je nakon silaska Duha Svetoga krenula u „periferije vjere“ naviještati evanđelje, pri tom je podsjetio na dvojno djelovanje Duha Svetoga: najprije potiče i stvara probleme, a potom usklađuje Crkvu. U Jeruzalemu su dakle među prvim učenicima bila raznorazna mišljenja o prihvatu pogana u Crkvu. Neki su govorili ne, a neki da – ustvrdio je Papa.

Jedan dio crkve se protivi, govoreći da to nije moguće, da to nije preporučljivo, drugi je pak bio za otvaranje Crkve ufajući se u pomoć Duha Svetoga: otvorimo se, Duh Sveti će nam pokazati put. Duh je morao učiniti i drugi korak: uskladiti ta gledišta, unijeti sklad u Crkvu, među one u Jeruzalemu te između njih i pogana. Duh Sveti uvijek tako djeluje u povijesti. A ako mu mi to ne omogućimo, onda nastaju podjele u Crkvi, sekte i štošta drugo ... jer smo zatvoreni istini Duha Svetoga – ustvrdio je papa Franjo.

Koji je glavni razlog te rasprave u početku Crkve? – priupitao je Papa podsjećajući na nadahnute riječi Jakova, jeruzalemskog biskupa, koji ističe da se na vrat učenika ne treba navaljivati jaram koji ni oci nisu mogli nositi. Kada služenje Gospodinu postane težak teret, tada su vrata kršćanske zajednice zatvorena: nitko ne želi ići Gospodinu. Mi pak vjerujemo da nas je milost Gospodinova spasila. Najprije je dakle radost karizme naviještanja milosti, a potom vidimo što nam je činiti. Ova riječ jaram, bode me u srce, uvijek mi je na umu – kazao je papa Franjo.

Objašnjavajući što znači danas u Crkvi nositi jaram, Papa je podsjetio da Isus sve potiče da ostanu u njegovoj ljubavi. Ta se ljubav rađa iz opsluživanja njegovih zapovijedi, ona oblikuje kršćansku zajednicu koja ostaje u ljubavi Kristovoj odbacujući sve što se protivi Njegovoj ljubavi. A upravo nas ta ljubav vodi do vjernosti Gospodinu; Ljubav prema Gospodinu isključuje sve što joj je protivno – primijetio je Papa.

Zajednica kršćana je zajednica potvrđivanja, a slijedom toga i nijekanje suprotnoga. Molimo Gospodina da nam Duh Sveti pomogne postati zajednica ljubavi iz koje proizlazi opsluživanje zapovijedi, da budemo zajednica otvorenih vrata. Neka nas zaštiti od napasti da postanemo čistunci, u etimološkom smislu riječi, da tražimo farizejsku čistoću, da budemo zajednica prividne ljubavi. Isus u prvom redu od nas traži ljubav prema Njemu i da ostanemo u Njegovoj ljubavi – istaknuo je papa Franjo.

Zaključujući kratku propovijed Sveti je Otac rekao da kršćanska zajednica ispovijeda svoje grijehe ako živi u ljubavi, štuje Gospodina i oprašta uvrjede. Tada je karitativno djelotvorna prema drugima, a očitujući ljubav osjeća obvezu da bude vjerna Gospodinu poštujući njegove zapovijedi – zaključio je papa Franjo.