Katolik u politici

Vatikan, 2. suječnja 2013. (Radio Vatikan) - Ovih je dana izišlo drugo izdanje knjige 'Katolik u politici' koja je jako dobro prihvaćena i potaknula žive rasprave. Novo je izdanje obogaćeno opširnim uvodom i s dva dodatka, a jedan je nadbiskup Crepaldi već objavio u srpnju 2011. godine u talijanskom dnevniku „il Foglio“.

Uvod je znanstvena rasprava posvećena upravo neupitnim načelima. Autor proučava glavne zamjerke prvom izdanju knjige, iznesene u recenzijama ili tijekom brojnih predstavljanja same knjige. Većina se kritičkih primjedbi odnosi upravo na neupitna načela, pravi kamen spoticanja za današnju katoličku kulturu i znak protivljenja.

Zašto se kritika uglavnom usmjerila na neupitna načela? Nadbiskup smatra da su razlozi u pogrješnom shvaćanju samih neupitnih načela koje valja objasniti. A prvi je u tome što ih se ne shvaća načelima nego vrijednostima: život, obitelj, sloboda odgoja su također i vrijednosti, ali nisu samo vrijednosti nego su i načela, odnosno svjetla, mjerila, smjernice. Načela pokazuju ustroj društva, označavaju prioritete, sadržavaju instance koje valja primijeniti u brojnim poljima političkog ili upravnog djelovanja. Strategijska važnost političkog programa ovisi o prisutnosti ili odsutnosti neupitnih načela.

Ne umanjujući bioetičko značenje života ili obitelji, nadbiskup tvrdi da obrana života ili obitelji ima veliko društveno značenje, povezano je s obitavalištem, porezom, odgojem, socijalnom politikom, s mladima i tako redom. Nisu u pitanju pojedinačne teme, nego opći pogledi na razvoj društva. Važno je to istaknuti jer se one, koji se pozivaju na neupitna načela, često napada da im nedostaje opće političko gledanje, da se jedino zanimaju za neke pojedinosti – istaknuo je nadbiskup Crepaldi.

Ali to nije tako jer su neupitna načela opće smjernice koje se odnose na sve vidike društvenoga i političkog života. Ako ih se ne uzima u obzir, onda će zajednički život biti puno siromašniji. Nadbiskup dobro zna da se o tim temama vodi oštra uljudbena borba, i da je razlog ne samo politički nego i teološki. Važnost neupitnih načela proistječe iz njihove povezanosti s naravi, posebice s ljudskom naravi. Tko ih poriče ili podcjenjuje činjenično otvara vrata postupnom srozavanju poimanja ljudske naravi.

Nije riječ o samo različitom viđenju čovjeka, nego o tome da se spriječi ili odstrani prisutnost Božju iz svijeta. Tko niječe neupitna načela u konačnici želi Boga izbaciti iz svijeta; tko ih priznaje bori se da Bog ostane u svijetu. Sučeljavanje je na najvišoj razini.

Novo je dakle izdanje knjige „Katolik u politici“ posebice usredotočeno na neupitna načela, ali to ne treba odvratiti pozornost od razrađenoga ustroja knjige, podijeljene u prvih deset poglavlja posvećenih neupitnim načelima, a drugih deset sadržajima. Govor je jasan, primjeri učinkoviti i uvjerljivi. Katolik zauzet u politici u knjizi može naći potpun okvir za bolje određivanje svojega političkog djelovanja u svjetlu crkvenoga nauka i zdravoga razuma.