Korizma je prikladno vrijeme da se otkrije vjera u Boga kao temelj našega života i života Crkve

Vatikan, 17. veljače 2013. (Radio Vatikan) - Prošle smo srijede obredom pepeljenja ušli u korizmu, razdoblje obraćenja i pokore kao pripravu za Uskrs. Tim je riječima papa Benedikt XVI. počeo današnji podnevni nagovor prije pozdrava Gospi, te nastavio:

Kao majka i učiteljica, Crkva poziva sve svoje članove da se obnove u duhu te se potpuno usmjere prema Bogu, odričući se oholosti i sebičnosti da bi živjeli u ljubavi, objasnio je potom Papa te se usredotočio na Godinu vjere istaknuvši da je u toj godini vjere korizma prikladno vrijeme da se otkrije vjera u Boga kao temelj našega života i života Crkve.

S tim je uvijek povezana borba, duhovni boj, jer duh se zla protivi našem posvećenju te nastoji odvratiti nas od Božjega puta. Stoga svake godine na prvu nedjelju korizme čitamo evanđelje o Isusovim napastima u pustinji.

Duh je odveo Isusa u pustinju, objašnjava Benedikt XVI. i to nakon što je svečano proglašen mesijom i pomazanikom Duhom Svetim pri krštenju. U pustinji ga kuša đavao. Upravo kad počinje svoje javno djelovanje Isus je morao razobličiti i odbiti krive slike o Mesiji koje nudi đavao. No te su slike također i krivotvorine o čovjeku koje u svako doba navaljuju na savjest preoblačeći se u prikladne i djelotvorne, pa čak i dobre prijedloge, objasnio je Papa te nastavio:

Evanđelisti Matej i Luka u trima Isusovim napastima razlikuju se tek u poretku, ali je središnjica uvijek u tome da se Boga upotrijebi za vlastite svrhe dajući veću važnost uspjehu i materijalnim dobrima.

Napasnik je vrlo lukav: ne potiče izravno na zlo, nego na lažno dobro, odnosno da se povjeruje kako su prave stvarnosti moć i ono što zadovoljava prvotne potrebe. Tako onda Bog postaje nevažan, svodi se na sredstvo, a u konačnici na nestvarnost, nestaje i na njega se više ne računa. Upravo je stoga u konačnici napasti riječ o vjeri, jer je riječ o Bogu. U odlučujućim trenutcima života, ali ako se dobro promatra, u svakom trenutku, stojimo pred raskrižjem: želimo li naime slijediti sebe ili Boga, vlastiti interes ili pravo Dobro, a to znači istinsko dobro? – pitao se Papa.

Sveti se Otac pozvao na nauk Crkvenih otaca koji su uvijek napasti promatrali kao Isusovo dioništvo u našoj ljudskosti kad je sišao k nama, u ponor grijeha i njegovih posljedica. To je silaženje Isus do kraja prošao sve do smrti na križu i nad pakao krajnje udaljenosti od Boga. Na taj je način On postao Božja pružena ruka nama, izgubljenoj ovci, da bi je izbavio. Isus je na sebe preuzeo napasti, veli sv. Augustin, da bi nama dao svoju pobjedu. Stoga se ne plašimo ni mi suočiti se u boju protiv duha zla: važno je da to činimo s Njim, s Kristom, Pobjednikom, istaknuo je Benedikt XVI. te završavajući pozvao: Da bismo bili s Njim, obratimo se Majci Mariji te ju zazivajmo sa sinovskim pouzdanjem u trenutcima kušnje, a ona će nam omogućiti da osjetimo snažnu nazočnost svojega božanskog Sina, kako bismo odbili napasti Kristovom riječju a Boga stavili u središte svojega života.

Pozdravljajući nakon podnevne molitve mnoštvo nazočnih, posebice se zahvalio na nazočnosti Rimljana i predstavnika gradske uprave. A riječi iz nagovora kako je korizma prikladno vrijeme da se otkrije vjera u Boga kao temeli našega života i života Crkve Papa je danas dao na twitter.