Misa za izbor novoga pape

Vatikan, 12. ožujka 2013. (Radio Vatikan) - Na svetoj misi za izbor novoga pape koju je prije podne u bazilici svetoga Petra predvodio kardinal Angelo Sodano, dekan Kardinalskog zbor, uz ostale kardinale izbornike i ne izbornike sudjelovali su i naši kardinali, zagrebački nadbiskup Josip Bozanić te nadbiskup vrhbosanski Vinko Puljić, i više tisuća vjernika.

Kardinal je Sodano na početku propovijedi zahvalio Bogu Ocu za svijetli pontifikat 265. Petrova nasljednika, ljubljenog i poštovanog pape Benedikt XVI., kojem u ovom trenutku ponovno upućujemo svoju zahvalnost – istaknuo je kardinal Sodano.

Govoreći o misnim čitanjima, rekao je da je prvo čitanje uzeto iz drugoga dijela knjige proroka Izaije, koje se naziva i Knjiga utjehe, u kojoj Bog svojem narodu obećava Mesiju punog ljubavi. To se proroštvo u punini ispunilo u Isusu, koji je među ljude donio Očevu ljubav, koja se napose može zamijetiti u susretu s patnjom, nepravdom, siromaštvom, sa svim čovjekovim, tjelesnim i duhovnim, slabostima. Krist je širenje te Očeve ljubavi povjerio pastirima Crkve, dakle svim vjernicima, a prvenstveno svećenicima i biskupima i ponajviše Rimskom biskupu, pastiru opće Crkve – istaknuo je kardinal.

Ta ljubav – nastavio je kardinal Sodano – potiče pastire da velikodušno služe ljudima svakog vremena, karitativnim djelovanjem i najuzvišenijom ljubavlju pružanja evanđeoskog svjetla i snage milosti. Podsjećajući na ovogodišnju korizmenu poruku pape Benedikta XVI. u kojoj se veli da se ponekad ljubav ograničava na solidarnost ili jednostavnu humanitarnu pomoć, kardinal je istaknuo da je evangelizacija, odnosno 'služba riječi' najveće djelo ljubavi.

Nema većeg dobročinstva, pa ni čina milosrđa prema bližnjemu od lomljenja kruha riječi Božje, od toga da ga se učini dionikom Radosne vijesti evanđelja, da mu se omogući odnos s Bogom: evangelizacija je najuzvišenija i najcjelovitija promidžba ljudske osobe. To tvrdi i sluga Božji papa Pavao VI. u enciklici 'Razvoj naroda': Naviještanje Krista prvi je i glavni čimbenik razvoja – kazao je kardinal Sodano.

Govoreći pak o drugom misnom čitanju uzetom iz Pavlove poslanice Efežanima, istaknuo je njegovo pastoralno obilježje. Pavao govori o praktičnim posljedicama unaprijed izloženog nauka, objašnjavajući da u jedinstvu Crkve postoji različitost darova, prema raznolikosti Kristove milosti, ali i da je raznolikost u službi izgradnje jedinstvenoga Mističnog tijela Kristova. Krist dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje, da priprave braću za djelo službe, za izgradnju Kristova tijela – veli sveti Pavao.

Upravo zbog jedinstva njegova Mističnoga tijela Krist je poslao svojega Duha Svetoga i istodobno postavio apostole, među kojima prvo mjesto zauzima Petar kao vidljivi znak crkvenoga jedinstva. Sveti Pavao uči da svi moramo surađivati na izgradnji jedinstva Crkve, svi smo dakle pozvani surađivati s Petrovim nasljednikom, vidljivim temeljem jedinstva Crkve – istaknuo je kardinal Sodano.

Osvrnuvši se na ulomak iz Ivanova evanđelja, rekao je da donosi prizor s Posljednje večere kad Isus govori apostolima: Ovo je moja zapovijed: da ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Evanđelje se nadovezuje na prvo čitanje, da nas podsjeti da je temeljni stav pastira ljubav. Ta nas ljubav potiče dati vlastiti život za braću – kazao je kardinal dodajući:

Temeljno je, dakle, stajalište svakog dobrog pastira dati život za svoje ovce. To u prvom redi vrijedi za Petrova nasljednika, jer je on pastir opće Crkve. U službi ljubavi prema općoj Crkvi i čovječanstvu posljednji su pape učinili mnogo na dobrobit naroda i međunarodne zajednice, neumorno promičući mir i pravdu. Molimo da budući papa ustraje u tom djelovanju na međunarodnom planu. Uostalom, služba ljubavi je sastavnica naravi Crkve, posebice Crkve u Rimu, koja, prema svetom Ignaciju Antiohijskom, predsjeda u ljubavi – zaključio je kardinal Sodano potičući na molitvu „da nam Gospodin udijeli papu koji će velikodušno obavljati to uzvišeno poslanje“.