Moć Duha Svetoga

Vatikan, 6. ožujka 2013. (Radio Vatikan) - Kardinalski zbor okupljen na zazivu Duha Svetoga, najrječitija je slika crkvene tranzicije prema izboru novoga Vrhovnoga svećenika. Tijekom osmogodišnjeg papinstva papa je Benedikt XVI. često upozoravao na važnost molitve Duhu Svetome.

Sklad učenika uvjet je silaska Duha Svetoga, a preduvjet je sklada molitva – rekao je Papa u propovijedi na Duhove 2009. godine. Te su njegove riječi jasna poruka Crkvi u ovim posebnim danima. Slika kardinala na molitvi u Vatikanu podsjeća na sliku apostola u dvorani Posljednje večere, gdje je Duh Sveti protagonist koji 'vjetrom i vatrom' otvara novo razdoblje Crkve. Ni jedan kršćanin ne može bez snage Duha Svetoga, isto kao što pluća ne mogu bez kisika.

Što je zrak za biološki život, to je Duh Sveti za duhovni život; a kao što postoji atmosfersko zagađenje, koje truje okoliš i živa bića, isto tako postoji zagađenje srca i duha, koje umrtvljuje i truje duhovni život – kazao je Benedikt XVI. u propovijedi na Duhove 31. svibnja 2009. godine.

Otrov je, objašnjava Benedikt XVI., u sve naglašenijoj autonomiji, također i od Boga, koju je veliki dio čovječanstva odavno odlučio ostvariti. No, samo je čovječanstvo platilo vrlo visoku cijenu kada su neki, u kojima je duša omela ulogu 'vatre i vjetra', polučili sasvim drukčije ishode – jasno je u više navrata rekao Sveti Otac.

Ta se vatra razlikuje od vatre ratova i bomba! Kristov požar, koji širi Crkva, različit je od svih diktatorskih požara, također i prošloga stoljeća, koji iza sebe ostavljaju spaljenu zemlju. Božja vatra, vatra Duha Svetoga, je vatra gorućeg grma koji ne izgara. Ta vatra pali ali ne uništava; šireći se ona iznosi na vidjelo najbolji i najistinitiji dio čovjeka, kao u nekom taljenju očituje njegov nutarnji oblik, njegov poziv na istinu i ljubav – kazao je Papa u propovijedi na Duhove 23. svibnja 2010. godine.

S tom je vatrom Krist oblikovao Crkvu, a s njom su potom apostoli zapalili svijet. Duh je Sveti od samog početka stvorio Crkvu za sve narode, ona obuhvaća cijeli svijet, nadilazi sve rasne, klasne i nacionalne granice; ruši sve prepreke i ujedinjuje ljude u ispovijedanju Trojedinoga Boga. Od samih je početaka Crkva jedna, katolička i apostolska, to je njezina istinska narav i kao takva ima biti priznata. Ona je sveta, ali ne zahvaljujući sposobnosti njezinih članova, nego jer ju Bog stvara snagom svojega Duha, uvijek je čisti i posvećuje – ustvrdio je Benedikt XVI. u propovijedi na Duhove 12. svibnja 2011. godine.

Dok se približava konklava, a u bazilici se svetoga Petra, nekoliko metara od zbornoga mjesta kardinala, zaziva Duh Sveti, primjereno je podsjetiti na molitvu pape Benedikta XVI. koju je prije tri godine uzdigao „Nepoznatom Bogu“. Dođi, Duše Sveti, zapali u nama vatru svoje ljubavi. Znamo da je ova molitva odvažna, kojom tražimo da nas obuzme vatra Božja, nadasve znamo da ta vatra – i jedino ona – ima spasonosnu moć.

Ne želimo poradi zemaljskog života izgubiti vječni koji nam Bog želi dati. Potrebna nam je vatra Duha Svetoga, jer samo Ljubav spašava. Amen – molio je Benedikt XVI. u propovijedi na Duhove 23. svibnja 2010. godine.