Msgr. Đuro Hranić imenovan novim đakovačko-osječkim nadbiskupom i metropolitom

Vatikan, 18. travnja 2013. (Radio Vatikan) - Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe nadbiskupa Marina Srakića te za novog đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita imenovao mons. Đuru Hranića – priopćio je danas, 18. travnja 2013., Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Đuro Hranić rođen je 20. ožujka 1961. u Vinkovcima. Prva dva razreda srednje škole pohađao je u Osijeku, a posljednja dva u Đakovu na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer", gdje je godine 1979. i maturirao.

Filozofsko-teološki studij završio je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu 1986. godine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. Godine 1987. otišao je na poslijediplomski studij u Rim, gdje je završio specijalizaciju na Teološkom fakultetu Papinskog Sveučilišta Gregoriana i stekao doktorat iz dogmatske teologije.

Po povratku iz Rima 1993. godine imenovan je profesorom dogmatike na Teologiji u Đakovu, danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje kao naslovni docent predaje sve do sada. Mons. Hranić je autor niza teoloških članaka objavljenih u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, revijama "Diacovensia", "Kateheza", "Bogoslovska smotra" te različitim zbornicima i časopisima.

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 5. srpnja 2001. pomoćnim biskupom đakovačkim i srijemskim te naslovnim biskupom Gaudiabe. Za biskupa je zaređen 22. rujna 2001. Od 1. listopada iste godine do danas obavljao je službu generalnog vikara Đakovačke i srijemske biskupije, odnosno Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Mons. Hranić predsjednik je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za katehizaciju, predsjednik Odbora HBK za pastoral Roma te član Biskupske komisije HBK za dijalog sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom i član Odbora HBK za Hrvatsku inozemnu pastvu, a predsjednik je Odjela za katehezu pri Komisiji za katehezu, školstvo i sveučilišta CCEE (Vijeća europskih biskupskih konferencija).