Nadbiskup Di Noia uputio pismo svećeničkom bratstvu svetoga Pija X.

Vatikan, 21. siječnja 2013. (Radio Vatikan) - Odnosi između Svete Stolice i Svećeničkog bratstva svetoga Pija X. ostaju „otvoreni i puni nade“ – tim je riječima započeo svoje pismo nadbiskup Di Noia, dopredsjednik Papinskoga povjerenstva Ecclesia Dei – tijela zaduženog za odnose sa sljedbenicima monsinjora Levfebrea, koje je u svoje ime u Adventu uputio ogranku francuskoga Svećeničkog bratstva.

Govoreći o prošlim teškoćama u svjetlu tvrdnje jasno istaknute u zaključku pisma, to jest da papa Benedikt XVI. kani nadići postojeće napetosti između Crkve i Bratstva, nadbiskup Di Noia priznaje da su unatoč dijalogu između Crkve i Bratstva, nedavne izjave nekih članova Bratstva izazvale sumnju u stvarnu mogućnost pomirbe.

U takvim okolnostima, razvidno je da se u sučeljavane mora unijeti novi čimbenik, ako se ne želi da u očima Crkve, javnosti i našim, izgledamo zauzeti u uljudnoj razmjeni koja nema budućnosti.

Naglašavajući obvezu održavanja crkvenoga jedinstva, nadbiskup Di Noia priznaje da je istinsko jedinstvo dar Duha, ali i da nas naše odluke i djelovanje osposobljavaju za suradnju za jedinstvo Duha ili da se usprotivimo poticajima Duha. Nadbiskup tvrdi da krjeposti poniznosti, krotkosti, strpljenja i bratske ljubavi mogu pomoći da se „prepozna valjanost „stajališta“ drugih, i premda ih se ne prihvaća, da se o njima može „otvoreno i dobronamjerno“ raspravljati.

Glede pak njihova mjesta u Crkvi, nadbiskup tvrdi da je ono jasno u korijenu karizme odobrene 1970. godine: „formirati svećenike za službu narodu Božjem“. Ne zahtijeva se dakle da se Bratstvo odrekne poznate revnosti, nego da se obnovi plamen revnosti u formiranju ljudi za služenje Kristu. U zaključku pisma nadbiskup Di Noia priznaje potrebu da se sve duše očiste od tridesetogodišnje gorčine i uzajamnoga nepovjerenja.