Opća audijencija srijedom - 10. travnja 2013. god.

Vatikan, 10. travnja 2013. (Radio Vatikian) - Prije podne je Sveti Otac na općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra, pred golemim mnoštvom vjernika, nastavio niz kateheza o Godini vjere govoreći o spasonosnom značenju Kristova uskrsnuća, bez kojega bi vjera bila uzaludna. Naša se vjera temelji na Kristovoj smrti i uskrsnuću kao što se kuća drži na temeljima, ako padnu temelji, ruši se cijela kuća – kazao je papa Franjo nastavljajući govoriti o Kristovoj žrtvi na križu.

Isus je sebe prikazao na križu, na sebe uzeo naše grijehe i sišao nad ponor smrti, a u uskrsnuću pobjeđuje naše grijehe i otvara nam put u novi život. Sveti Petar to sažeto izriče na početku Prve poslanice: Neka bude blagoslovljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodio za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu – podsjetio ja Papa.

Papa je istaknuo kako Petar veli da se po Isusovu uskrsnuću zbiva nešto posve novo: oslobođeni smo od ropstva grijeha i bivamo djeca Božja, rođeni smo za novi život. A kada se rađamo za novi život? U sakramentu krštenja – ustvrdio je Papa podsjećajući na drevni obred krštenja uranjanjem u krsni zdenac. Prije ulaska u krsni zdenac krštenik je odlagao svoju odjeću, ušao bi u zdenac a tad bi ga biskup ili svećenik triput polio vodom krsteći ga u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Potom bi krštenik izišao iz vode i obukao novu bijelu haljinu: ponovno se rodio uranjajući u Kristovu smrt i uskrsnuće, postao je dijete Božje – kazao je Papa dodajući.

Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima piše: Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Abba-Oče! A upravo nas Duh kojega smo primili po krštenju poučava i potiče da Boga zovemo Oče, možda je bolje reći: Abba, odnosno tata, Bog je za nas tata – rekao je Papa ponovno ističući Božje posinjenje.

Po Duhu Svetom bivamo djeca Božja. I to je najveći dar koji primamo u Isusovom vazmenom otajstvu. Bog s nama postupa kao roditelj sa svojom djecom, shvaća nas, prašta nam, grli nas i ljubi nas čak i onda kad pogriješimo. Već je u Starom zavjetu prorok je Izaija tvrdio: ako majka i zaboravi dijete, Bog nas nikada neće zaboraviti (usp. 49,15). A to je zaista lijepo – kazao je Papa.

Taj sinovski odnos s Bogom nije kao blago koje čuvamo u nekom zakutku svojega života, on mora rasti, treba ga svaki dan hraniti slušanjem riječi Božje, molitvom, pristupanjem sakramentima, naročito sakramentu pomirbe i Euharistije, i ljubavlju. Možemo živjeti kao djeca Božja, a to je naše dostojanstvo. Imamo dostojanstvo djece Božje – objasnio ja Papa te dodao:

A to znači da imamo prepustiti da nas Krist svaki dan preoblikuje i čini sebi sličnima, znači trsiti se da živimo kršćanski, da nasljedujemo Isusa, iako vidimo svoje granice i svoje slabosti. Na vratima je uvijek napast da Boga ostavimo po strani, a iskustvo grijeha ranjava naš kršćanski život, naše dostojanstvo djece Božje. Stoga moramo imati hrabrost vjere, ne dopustiti da nas vodi mentalitet koji veli: Bog nije potreban, za tebe nije važan. Upravo je suprotno: jedino živeći kao djeca Božja, ne malaksavajući poradi svojih posrtaja i grijeha, te osjećajući da nas Bog ljubi, naš će život biti novi, nadahnut vedrinom i radošću. Bog je naša snaga, Bog je naša nada – ustvrdio je papa Franjo.

Nastavljajući govoriti o nadi Papa je rekao da u prvom redu kršćani moraju imati čvrstu nadu, biti vidljivi, jasan i svijetli znak za sve. Uskrsli je Gospodin postojana nada koja ne razočarava (usp. Rim 5,5). Koliko nas puta iznevjere naše nade, i naša se očekivanja ne ostvare. Naša je kršćanska nada jaka, sigurna, čvrsta na ovoj zemlji, gdje nas je Bog postavio a otvorena je vječnosti, jer se temelji na Bogu, koji je uvijek vjeran – ustvrdio je Papa dodajući:

Ne smijemo zaboraviti da je Bog uvijek vjeran, da je uvijek vjeran s nama. Uskrsnuti s Kristom, po krštenju s darom vjere u neuvelu baštinu, potiče nas da još više žudimo za Božjim stvarima, da na Boga mislimo, da djelujemo poput Njega, da mu se još više molimo.

Kršćanstvo se ne svodi na zapovijedi, nego na življenje u Kristu: misliti kao On, ljubiti kako On ljubi, a to znači dopustiti da On upravlja našim životom, da ga mijenja, preobrazi i oslobodi od tame zla i grijeha – objasnio je Sveti Otac.

Zaključujući katehezu Papa je rekao: Draga braćo i sestre, onima koji traže razloge naše nade pokažimo uskrsloga Krista. Pokazujmo ga naviještanjem Riječi, poglavito svojim novim životom. Očitujmo radost što smo djeca Božja, slobodu koja nam dolazi od Krista, a koja nas oslobađa od ropstva zla, grijeha i smrti. Uprimo pogled u nebesku domovinu i imat ćemo novo svjetlo i snagu u svojem svakodnevnom životu. To je dragocjena služba za ovaj svijet, koji često ne uspijeva podignuti pogled prema visini, ne uspijeva više podignuti pogled prema Bogu – kazao je Papa a potom se osvrnuo na potres u Iranu.

Primio sam vijest o snažnom potresu koji je pogodio jug Irana i koji je prouzročio smrti, brojne ranjene i goleme štete. Molim za žrtve a očitujem svoju blizinu stanovništvu koje je pogodila ta nesreća – rekao je papa Franjo.