Opća audijencija srijedom - 18. rujna 2013. god.

Vatikan, 18. rujna 2013. (Radio Vatikan) - Na današnjoj općoj audijenciji pred golemim mnoštvom naroda na Trgu Svetoga Petra i u ulici Pomirenja, Sveti je Otac u katehezi nastavio govoriti o Majci Crkvi. Danas se ponovo vraćam na sliku Majke Crkve. Meni se ta slika veoma sviđa, stoga se na nju vraćam, jer mi se čini da nam to ne govori samo kakva je Crkva nego i kakvo bi lice trebala imati da bude prava Crkva, naša Majka Crkva – kazao je Papa, dodajući da želi, promatrajući naše majke, sve ono što čine, žive i pate radi vlastite djece, istaknuti tri stvari. Pitam Vas: „Što čini majka?“

Prije svega uči djecu hodati u životu, uči ih da dobro žive, ona usmjeruje djecu, uvijek im nastoji pokazati pravi put da odrastu i postanu zrela. Čini to nježno, osjećajno i s ljubavlju, pa i onda kad nastoji ispraviti naš hod ako u životu malo zastranimo ili se zaputimo prema provaliji. Majka zna što je važno da bi dijete imalo uredan život, a to nije naučila iz knjiga, nego iz vlastitoga srca. Sveučilište je majkama njihovo srce: u njemu uče kako voditi djecu. A to je vrlo lijepo – istaknuo je Sveti Otac dodajući:

Crkva čini isto: usmjerava naš život, uči nas dobrom hodu. Osvrnimo se na Deset Božjih zapovijedi: pokazuju nam put dozrijevanja, da imamo čvrsta uporišta u svojem načinu ponašanja. Ovo dobro počujte: Zapovijedi su plod nježnosti, same Božje ljubavi. Možete mi reći: ali to su zapovijedi! To je skup zbrana: ne, ne i ne! Potičem vas da ih čitate – možda ste ih pomalo zaboravili – a potom da o njima pozitivno razmišljate.

Vidjet ćete, nastavio je Papa, da se odnose na naše ponašanje prema Bogu, prema sebi samima i prema drugima, baš su ono što nas uči majka da bismo dobro živjeli. Pozivaju nas da si ne stvaramo materijalne idole koji nas pretvaraju u robove, da se sjećamo Boga, da poštujemo roditelje, da budemo pošteni, da poštujemo drugoga ... Pokušajte shvatiti zapovijedi kao riječi, kao majčine pouke za dobar život. Majka nikada ne uči nešto što ne valja jer voli svoju djecu, a tako čini i Crkva – ustvrdio je papa Franjo.

Još bih vam želi reći i ovo: kada jedno dijete odraste, kad je zrelo, kreće svojim putom, prihvaća svoje odgovornosti, ide na vlastitim nogama, čini što hoće, a dogodi se da ponekad siđe s puta, pa i pokoja nesreća. Mama uvijek, u svakoj okolnosti, strpljivo prati djecu. Na to je potiče snaga ljubavi; majka zna obzirno i nježno slijediti hod djece pa i kad pogriješe uvijek ih razumije, uz njih je i pomaže im. Kažemo da mama zna biti draga, tako se veli u mojoj zemlji.

„Što to znači?“ – upitao je Sveti Otac odgovarajući
Mama se zna izlagati poradi vlastite djece, uvijek je spremna da ih brani. Mislim na majke koje pate zbog djece u zatvoru ili u teškim situacijama: one se nikad ne pitaju jesu li djeca kriva ili ne, nastavljaju ih voljeti i često podnose ponižavanja; ne boje se, ne prestaju izgarati za djecu. Majke se ne srame svoje djece – kazao je Papa.

I Crkva čini tako, ona je milosrdna majka, shvaća, nastoji uvijek pomoći, hrabriti svoju djecu unatoč njihovim grješkama, nikada ne zatvara kućna vrata: ne osuđuje, nego nudi Božje praštanje, nudi Njegovu ljubav koja poziva djecu da se pridignu i onda kad su upali u duboku provaliju, majka se ne boji ući u njihovu noć da potakne nadu. Ni Crkva se ne boji ući u našu noć, kad su nam je duša i savjest u tami, da u nama probudi nadu; da, Crkva je Majka jer se ponaša kao majka – ustvrdio je Sveti Otac.

Mama zna uvijek tražiti i poradi vlastite djece bez oklijevanja kucati na svaka vrata, a to čini iz ljubavi. A razmišljamo o tome kako majke znaju ustrajno kucati na vrata Božjega srca. Mame mnogo mole za svoju djecu, naročito za onu najslabiju, za najpotrebniju, za onu koja su se zaputila opasnim ili pogrješnim putom – kazao je Papa te spomenuo Svetu Moniku.

Prije nekoliko sam tjedana slavio Misu u crkvi Svetoga Augustina, ovdje u Rimu, gdje su relikvije Svete Monike. Koliko se ta sveta majka molila Bogu za sina, koliko je prolila suza? Mislim na vas, drage mame: koliko vi molite za svoju djecu, ne umarate se. Nastavite moliti, svoju djecu povjeravati Bogu; On ima veliko srce. Moleći za djecu, kucajte na vrata Srca Božjega! – potaknuo je Papa dodajući:
I Crkva čini isto; moleći, u Gospodnje ruke povjerava sve situacije svoje djece. Čvrsto se uzdajmo u molitvenu snagu Majke Crkve: Gospodin nije neosjetljiv. Zna uvijek iznenaditi i kad to ne očekujemo. Zna to Majka Crkva! Evo, danas sam želio iznijeti vam ove misli: Gledajmo u Crkvi dobru majku koja pokazuje put za život, koja je uvijek strpljiva, milosrdna, uviđavna i koja se predaje u Božje ruke – zaključio je papa Franjo.

Nakon uobičajenih pozdrava Papa je na završetku audijencije uputio novi apel za mir. Ujedinjeni narodi svake godine, 21. rujna, slave Međunarodni dan mira, a Ekumensko vijeće crkvi poziva svoje članove da tada mole za mir. Pozivam katolike u cijelom svijetu da se u molitvi pridruže drugim kršćanima proseći od Boga dar mira u napaćenim mjestima našega planeta.

Da mir, Isusov dar, uvijek prebiva u našim srcima, te da nadahnjuje nakane i djelovanje odgovornih za narode i svih ljudi dobre volje. Svi se trudimo hrabreći napore za diplomatsko i političko rješenje zabrinjavajućih žarištâ rata. Posebice mislim na drago sirijsko stanovništvo, čija se ljudska tragedija može riješiti jedino dijalogom i pregovorima, poštujući pravdu i dostojanstvo svake osobe, naročito najslabijih i golorukih – kazao je Sveti Otac.