Opća audijencija srijedom - 3. travnja 2013. god.

Vatikan, 3. travnja 2013. (Radio Vatikan) - Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra Sveti se Otac svojim uobičajenim pozdravom obratio hodočasnicima: Draga braćo i sestre, dobar dan! rekavši da želi nastaviti kateheze o Godini vjere.

U vjerovanju ponavljamo ovaj izričaj: Uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, a upravo ovih dana slavimo Isusovo Uskrsnuće, središte kršćanske poruke, koji je od samog početka odzvanjao i prenašan sve do nas – rekao je Sveti Otac navodeći pisanje svetoga Pavla Korinćanima: „Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grije, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo, da se ukazao Kefi, potom dvanestorici.“ – podsjetio je Papa te ustvrdio:

Ova kratka ispovijest vjere upravo naviješta vazmeno otajstvo, s prvim ukazanjima Uskrsloga Petru i dvanestorici. Srce je naše nade Isusova smrt i uskrsnuće. Bez vjere u smrt i uskrsnuće Isusovo naša je nada slaba, čak nije nada, a srce je naše nade Isusova smrt i uskrsnuće, to potvrđuje i apostol Pavao: „A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti naša vjera; vi ste još u svojim grijesima.“

Nažalost, nastavio je Papa, često se nastojalo zatamniti vjeru u Isusovo uskrsnuće, sumnja se također uvukla i među same vjernike; razvodnjena vjera, kako običavamo reći, nije čvrsta vjera – ustvrdio je papa Franjo dodajući:

A to je ponajviše zbog površnosti, katkada ravnodušnosti, jer smo zauzeti tisućama stvari koje smatramo važnijima od vjere. A upravo nas uskrsnuće otvara velikoj nadi, jer naš život otvara vječnoj Božjoj budućnosti, punini sreće, sigurnosti da zlo, grijeh i smrt mogu biti pobijeđeni. Vjera nam omogućuje da s više pouzdanja živimo svagdanje stvarnosti, da se s njima odvažno i zauzeto sučelimo. Te svakodnevne stvarnosti Kristovo uskrsnuće osvjetljava novim svjetlom. Kristovo je uskrsnuće naša snaga – ustvrdio je Papa Franjo, a potom se osvrnuo na prenošenje vjerske istine o Isusovu uskrsnuću.

U Novom zavjetu postoje dvije vrste svjedočanstva: prvo je izraženo u obliku vjerovanja, koje smo upravo spomenuli iz Pavlove poslanice Korinćanima, a nalazimo ga i u njegovoj poslanici Rimljanima. Od samih je početaka vrlo čvrsto vjerovanje u otajstvo smrti i uskrsnuća Isusova – kazao je Papa a potom se osvrnuo na drugu vrstu svjedočanstva o Isusovu uskrsnuću.

Evanđelja nam pripovijedaju da su žene bile svjedoci uskrsnuća. One u zoru idu na grob pomazati Isusovo tijelo, i nalaze prvi znak: prazan grob. Potom slijedi susret s Božjim glasnikom koji naviješta: Isus Nazarećanin, raspeti, nije ovdje, uskrsnuo je. Žene potaknute ljubavlju prihvaćaju taj navještaj: vjeruju i odmah ga prenose, ne zadržavaju ga za sebe. Spoznaja da je Isus živ i nada koja ispunja srce ne podnosi sputavanje – ustvrdio je Papa.

To bi se imalo očitovati i u našem životu. Moramo biti radosni jer smo kršćani. Vjerujemo u Uskrsloga koji je pobijedio zlo i smrt. Moramo biti odvažni i „izići“ da u svim mjestima svojega života širimo tu radost i svjetlo. Isusovo je uskrsnuće naša velika sigurnost, najdragocjenije blago. To blago, tu sigurnost moramo dijeliti s drugima. Ona nije samo za nas, dana nam je da ju drugima nosimo, da ju s drugima dijelimo. Moramo svjedočiti tu sigurnost – kazao je papa Franjo, a potom je objasnio činjenicu zašto su iz formule vjerovanje izostavljene žene, spominju se samo apostoli.

Prema onodobnom židovskom zakonu nije bilo vjerodostojno, uvjerljivo svjedočanstvo žena i djece. Ali žene u pripovijedanjima evanđelja imaju prvotnu, temeljnu ulogu. U tomu otkrivamo potvrdu povijesnosti uskrsnuća, da je bilo izmišljeno ne bi se u onodobnom kontekstu povezivalo sa svjedočanstvom žena. Evanđelisti jednostavno pripovijedaju ono što se zbilo: žene su prvi svjedoci – objasnio je Papa dodajući da se Bog ne ponaša prema ljudskim mjerilima.

Pastiri su prvi svjedoci Isusova rođenja, jednostavne i ponizne osobe, a prvi su svjedoci uskrsnuća žene. A to je vrlo lijepo, a u tomu i je pomalo poslanje žena: majka i žena: svjedočiti djeci, nećacima da Isus živi, da je uskrsnuo. Majke i žene, naprijed dakle s tim svjedočenjem. Bogu je važno srce te koliko se ufamo u Njega, jesmo li prema Njemu poput djece koja se povjeravaju roditeljima – kazao je Papa ističući:

Ali to nas potiče i na promišljanje o tome kako su žene, u Crkvi i na putu vjere, imale i imaju ulogu u otvaranju vrata Gospodinu, u nasljedovanju Gospodina i naviještanju njegova Lica, jer je vjeri uvijek potrebna jednostavna i duboka ljubav. Apostoli i učenici teže vjeruju, ali žene ne. Petar trči do groba i zaustavlja se pred praznim grobom, sveti Toma mora dirnuti rane Gospodinove. I na našem putu vjere važno je znati i osjetiti da nas Bog ljubi i ne bojati se ljubiti Boga: vjera se ispovijeda ustima i srcem, riječju i ljubavlju – ustvrdio je papa Franjo.

Nakon ukazanja ženama slijede i druga ukazanja: Isus se pojavljuje na novi način: On je raspeti, ali je njegovo tijelo proslavljeno, nije se vratio u svom zemaljskom tijelu, nego u novom tijelu. Na početku ga ne prepoznaju, poznaju ga po njegovim riječima i gestama: susret s Uskrslim preobražava, novu snagu daje vjeri, neuništivi temelj. I mi imamo brojne znakove po kojima možemo prepoznati Uskrsloga: Sveto pismo, Euharistija, drugi sakramenti, milosrđe, geste ljubavi koje nose zraku Uskrsloga. Prepustimo se da nas Kristovo uskrsnuće prosvijetli, prepustimo se da nas preobrazi njegova snaga, da preko nas znakovi smrti u svijetu prepuste mjesto znakovima života – potaknuo je Sveti Otac a potom se obratio mladima.

Vidio sam na Trgu mnoštvo mladih, i sada ih gledam. Kažem vama, naviještajte ovu sigurnost: Gospodin je živ, u našem životu ide uz nas. To je vaše poslanje. Nosite tu nadu. Budite čvrsti u toj nadi, ona je sidro na nebu. Čvrsto držite konop, budite ukorijenjeni u nadi i nosite je naprijed. Vi, Isusovi svjedoci, svjedočite da je Isus živ, a to će nam dati nadu, dat će nadu ovom svijetu, malo ostarjelom zbog ratova, zla i grijeha. Naprijed mladi – uskliknuo je Papa a potom na raznim jezicima pozdravio hodočasnike.