Papa i ekonomska kriza

Vatikan, 19. veljače 2013. (Radio Vatikan) - Kriza nas obvezuje preispitati razvojni model, usvojiti nova pravila i iznaći nove oblike zauzimanja – to je ključ za shvaćanje enciklike 'Ljubav u istini' pape Benedikta XVI. Papa je često govorio o potrebi cjelovitoga razvoja ljudske osobe i narodâ u doba gospodarske krize, a može se ustvrditi da je to okosnica njegova pontifikata, stoga podsjećamo na neke njegove tvrdnje koje će svijet politike i financija dugo pamtiti.

Borba se protiv novčarske krize ne smije voditi na štetu socijalnih prava – ustvrdio je Benedikt XVI. koji je na samom početku papinstva iznio svoje viđenje istinskog razvoja naroda, potičući na odvažnije bratstvo, promjenu načina življenja i razvojnih modela. Ima se uspostaviti novi odnos između dobra i tržišta, između kapitala i rada – upozorio je Benedikt XVI.

Da se okonča gospodarska i društvena kriza, hoće se slobodno i odgovorno zauzimanje svih; moraju se odbaciti stranački i pojedinačni interesi u sučeljavanju s društvenim teškoćama, posebice radnika – ustvrdio je Benedikt XVI. 21. siječnja govoreći članovima Talijanskoga saveza radničkih sindikata.

Enciklika 'Ljubav u istini' jasno očituje Papino viđenje društvenoga ustroja. Papa tvrdi da gospodarstvo ima služiti osobi, a četrdeset godina nakon enciklike Pavla VI. 'Napredak naroda' (Populorum progressio), ponovno upozorava na potrebu cjelovitoga razvoja naroda. U tom je kontekstu ustvrdio da je gospodarsku krizu izazvala etička i antropološka kriza.

U sadašnjoj je krizi razvidno ono što je bilo u prethodnoj velikoj krizi, da etička dimenzija nije odvojena od gospodarstva, nego je njegova bitna sastavnica. Gospodarstvom ne može upravljati smo tržište, potrebna mu je etika za ispravno djelovanje – ustvrdio je Benedikt XVI. u razgovoru s novinarima tijekom leta prema Madridu 18. srpnja 2011. godine.

Diplomatskom zboru u siječnju rekao je da je često u prvom planu profit na štetu rada, da se daje apsolutna prednost financijskoj ekonomiji, zanemarujući stvarnu. Stoga je potrebno iznova staviti smisao rada u prvi plan, oprijeti se napastima stranačkih interesa a zauzimati se za opće dobro. Često je Sveti Otac naglašavao da je nužna promjena smjera, a u propovijedi 1. siječnja 2009. godine. zapitao je: Jesmo li suglasni zajedno preispitati prevladavajući model razvoja i odgovorno ga preustrojiti gledajući u daljinu? Još više od sadašnjih financijskih teškoća ekološko stanje planeta i naročito kulturalna i moralna kriza zahtijevaju preustroj sadašnjeg razvojnoga modela – ustvrdio je Benedikt XVI.

U poruci za svjetski dan mira Papa kritizira ideologije radikalnoga liberalizma i tehnokracije, jer žele ostvariti gospodarski rast na štetu socijalne uloge države i društvenih prava, među kojima je najugroženije pravo na rad. Papa zahtijeva da etika bude temelj financijskoga tržišta, pritom je podsjetio da je prehrambena kriza dramatičnija od financijske. Kršćani su pozvani odgovoriti na taj izazov. Poput Ivana Pavla II. i Benedikt XVI. ističe potrebu globaliziranja solidarnosti, naglašavajući jedinstvo ljudske obitelji.