Papa odabrao teme za sljedeća tri Svjetska dana mladih

Vatikan, 7. studenog 2013. (Radio Vatikan) - Papa je Franjo odredio teme za sljedeća tri Svjetska dana mladih, dijeleći razdoblja na putu duhovne priprave koja će, kroz tri godine, dovesti do međunarodne proslave s Papom, predviđene za srpanj 2016. godine u Krakowu.

Za Svjetski dan mladih 2014., koji se slavi na biskupijskoj razini, tema će biti " : !“ (Mt 5,3); dok će za Svjetski dan mladih 2015. godine tema biti: „ : “ (Mt 5,8). I na kraju, tema Svjetskoga dana mladih koji će se slaviti u Krakowu 2016. godine, bit će: „milosrdnima:!“ (Mt 5,7).

Teme su izabrane iz evanđeoskih blaženstava. Papa je Franjo, naime, u Rio de Janeiru, zamolio mlade da ponovno pročitaju Evanđeoska blaženstva, i učine ih konkretnim programom života.