Papa se susreo sa svećenicima Rimske biskupije

Vatikan 17. rujna 2013. (Radio Vatikan) - I sada kad sam papa, osjećam se svećenikom – jedna je od ključnih misli iz razgovora koji je papa Franjo imao jučer (16. rujna) sa svećenicima Rimske biskupije. Susret je, na kojemu je bio i Papin vikar za grad Rim, kardinal Agostino Vallini, održan u bazilici Svetoga Ivana Lateranskoga. Što je napor za jednoga svećenika, za biskupa, pa i za rimskoga biskupa? Papa se Franjo u uvodnom govoru zadržao na tom pitanju. Pritom je nazočnim svećenicima povjerio da ga je na to nadahnulo pismo jednoga starijeg svećenika koji govori upravo o naporu, o „umoru srca“.

Postoji „radni napor“ koji svi poznajemo. Stignemo do večeri, umorni od posla i prođemo ispred tabernakula kako bismo pozdravili Gospodina. Jer, uvijek se valja zaustaviti ispred tabernakula - upozorio je Papa. Kada je svećenik u dodiru sa svojim narodom, umara se. Kada svećenik nije u dodiru sa svojim narodom, opet se umara ali loše, te kako bi zaspao treba uzeti tabletu – rekao je Papa te istaknuo – Naprotiv, onaj koji je u dodiru s narodom, jer narod – dodao je – uistinu ima mnogo potrebâ, ali su to Božje potrebe, zar ne?, taj se svećenik doista umara i nisu mu potrebne tablete.

Postoji, međutim, i „konačni umor“ – rekao je potom Papa – koji se vidi prije životnoga zalaza, kada je svjetlo tamno a tmina pomalo sjajna. Taj se umor pojavljuje u trenutku kada bi trebala doći pobjeda; ali naprotiv, dolazi taj umor. To se – prema Papinim riječima – događa kada se svećenik ispituje o svojemu životu, kada gleda unatrag, na prijeđeni put, i pita se je li pogriješio, je li njegov život neuspješan. To je umor srca o kojemu je u svojemu pismu pisao spomenuti svećenik. Stoga svećenik koji doživi takvo iskustvo ima moliti sve dok ne zaspi pred tabernakulom. Osim toga, ima tražiti blizinu s drugim svećenicima, i ponajviše s biskupima. Mi, biskupi, imamo biti blizu svećenicima, imamo očitovati ljubav prema bližnjemu, a najbliži su nam svećenici. Biskupu su najbliži svećenici – ponovio je Sveti Otac te dodao – Ali i obratno; svećenicima najbliži ima biti biskup.

Papa je Franjo potom započeo razgovor sa svećenicima svoje biskupije, kojima je rekao da budu slobodni pitati sve što žele. Tako je na prvo pitanje Sveti Otac odgovorio da u pastoralnoj službi ne valja miješati 'kreativnost' s činjenjem 'nečega novoga'. Kreativnost je traženje puta za naviještanje Evanđelja, a to nije lako – istaknuo je Papa. To ne znači samo promijeniti stvari. Kreativnost dolazi od Duha, a do nje se dolazi molitvom i razgovorom s ljudima – rekao je Sveti Otac te se prisjetio iskustva iz vremena kada je bio nadbiskup Buenos Airesa. S jednim je svećenikom pokušao učiniti njegovu crkvu ugodnijom za vjernike. I zaključili su da bi bilo dobro da crkva bude cijeli dan otvorena, i da uvijek bude jedan ispovjednik na raspolaganju.

To je hrabra kreativnost – istaknuo je papa Franjo. Valja tražiti nove putove; a to je 'pastoralno obraćenje'. Crkva nam daje vrlo brojne mogućnosti, mnogo slobode za traženje tih stvari. Valja tražiti trenutke prihvata, kada vjernici zbog nečega dolaze u župu – rekao je Sveti Otac te ozbiljno kritizirao one koji se u župi više brinu o tomu kako će tražiti novac za neku potvrdu, nego za sakramente, i tako udaljuju ljude. Naprotiv, potreban je srdačan prihvat, tako da se onaj tko dođe u crkvu osjeća kao u svojemu domu. Da se ne osjeti iskorišten – istaknuo je Papa.

Pritom se Sveti Otac spomenuo jednoga svećenika koji mu je rekao: Ja ne naplaćujem ništa, pa ni misne nakane. Imam jednu kutiju u koju ljudi stave ono što žele. Ali, Oče, imam gotovo dvostruko više od onoga koliko sam imao prije! Jer, ljudi su velikodušni, a Bog blagoslivlja takve stvari – rekao je svećenik. A ako ljudi vide da postoji ekonomski interes – dodao je Papa – udaljuju se.

Na pitanje što sada kaže za sebe, budući da je kao nadbiskup Buenos Airesa rado govorio da je jednostavno – svećenik, Sveti je Otac istaknuo da se uistinu osjeća kao svećenik, biskup …. Bilo bi me strah osjećati se važnijim, jer đavao je lukav. Daje ti da osjetiš da sada imaš moć, da možeš mnogo toga činiti, ali uvijek kruži oko tebe poput lava, kao što kaže sveti Petar – rekao je papa Franjo te zahvaljujući Bogu što nije izgubio taj osjećaj jednostavnosti potaknuo sve da ga, ako jednoga dana primijete da ga je izgubio, upozore na to i pozovu da se obrati.

Sveti je Otac potom govorio o milosrdnim svećenicima. Zaljubljeni se svećenik ima uvijek spominjati prve ljubavi, Isusa, vraćati se onoj vjernosti koja uvijek ostaje i čeka nas – rekao je Papa te dodao da je Crkva koja izgubi pamćenje, elektronska Crkva, koja nema života.

Stoga se valja čuvati nepopustljivih svećenika, i onih pretjerano popustljivih. Milosrdan je svećenik onaj koji govori istinu, ali dodaje: 'Ne boj se, dobri nas Bog čeka. Idemo zajedno'. To treba uvijek imati pred očima: pratiti ljude – istaknuo je Papa – biti suputnici. Do obraćenja uvijek dolazi na putu, a ne u laboratoriju. Božja je istina ta istina, recimo, jednom riječju, 'dogmatska', ili 'moralna', ali popraćena Božjom ljubavlju i strpljenjem – dodao je Sveti Otac.

U Crkvi zacijelo ima skandalâ, ali i mnogo svetosti, a svetost je veća od skandala – rekao je papa Franjo te dodao – Ima i 'svakodnevne svetosti', skrivene, svetosti brojnih majki i žena, brojnih muškaraca koji rade za obitelj cijeli dan. Usuđujem se reći da Crkva nije nikada bila tako dobro kao danas. Crkva neće propasti, siguran sam u to! – istaknuo je Papa.

Na susretu je s rimskim klerom Sveti Otac potom govorio o životnim periferijama, ponovno ističući svoje misli o praznim samostanima i o velikodušnosti prema potrebitima. Na kraju se osvrnuo na temu obitelji, a posebno na osjetljivo pitanje ništavnosti braka i drugoga braka. To je pitanje bilo na srcu Benediktu XVI. – rekao je te dodao – Taj se problem ne može svesti samo na to može li se ići na Pričest ili ne, jer tko samo tako vidi to pitanje, ne shvaća bit problema.

Veliki je to problem odgovornosti Crkve prema obiteljima koje žive u toj situaciji – dodao je. Crkva stoga, u ovom trenutku ima učiniti nešto kako bi riješila problem bračne ništavnosti, a o tomu će – kako je rekao – razgovarati na sastanku sa skupinom od osam kardinala, početkom listopada. Govorit će se o tomu i na Biskupskoj sinodi o antropološkom odnosu Evanđelja s osobom i s obitelji. To je prava životna periferija – istaknuo je papa Franjo te u vrlo srdačnom raspoloženju koje je vladalo u Bazilici na kraju spomenuo da 21. rujna slavi 60. obljetnicu svećeničkoga poziva.