Peta opća skupština Kardinalskog zbora

Vatikan, 7. ožujka 2013. (Radio Vatikan) - Prije podne je u novoj sinodskoj dvorani održana peta opća sjednica Kardinalskog zbora, a u popodnevnim satima kardinali će ponovno zasjedati. Na uobičajenom briefingu za novinare pater Lombardi je rekao da je na prijepodnevnoj općoj kongregaciji sudjelovalo 152 kardinala.

Nedostajao jedan kardinal izbornik, a to je vijetnamski kardinal Pham Minh Man, koji danas stiže u Rim. Još nije određen datum konklava, a danas su izabrana tri nova člana koji pomažu kardinalu kamerlengu; iz reda biskupa izabran je kardinal Raï, maronitski patrijarh; iz reda presbitera kardinal Monsengwo a iz reda đakona kardinal De Paolis. Podsjećamo da se kamerlengovi pomoćnici biraju na tri dana.

Pater je Lombardi porekao agencijsku vijest da je za ponedjeljak zakazana sveta misa za izbor Pape ('Pro eligendo Pontifice'), ističući da svi svećenici ovih dana mogu slaviti misu za izbor pape, nije dakle svaka slavljena misa za izbor pape i početak konklava – primijetio je Pater Lombardi dodajući da je dekan kardinalskog zbora pročitao brzojav sućuti koji će biti poslan venecuelskim upraviteljima. Dekan će uime Kardinalskog zbora uputiti brzojav venecuelskim vlastima – kazao je pater Lombardi.

Govoreći o prijepodnevnim raspravama, rekao je da su pročelnici ekonomskih dikasterija ukratko izvijestili kardinalski zbor o gospodarskim poslovima kardinal Versaldi, o upravi dobrima Apostolske Stolice kardinal Calgagno, te o Governatoratu kardinal Bertello. Osim njih još je nastupilo 13 kardinala, a uglavnom se raspravljalo o evangelizaciji, o zauzimanju Crkve u današnjem svijetu, o Rimskoj kuriji i odnosima s episkopatima, o tomu kakav bi imao biti novi papa te o ekumenizmu – zaključio je pater Lombardi.