Završeno plenarno zasjedanje Papinskoga vijeća za kulturu

Vatikan, 10. veljače 2013. (Radio Vatikan) - Predstavljanjem dokumenta bogatog zanimljivim primjedbama i uputama jučer je zaključena plenarna skupština Papinskoga vijeća za kulturu, na kojoj se raspravljalo o kulturama mladih. U dokumentu je istaknuta važnost slušanja današnje mladeži i blizine šarolikom svijetu mladih.

Mladi su općenito rezonator ekonomske i strukturalne krize stoga i shvaćanje kulture mladih podrazumijeva kulturalnu dimenziju s ekonomskim i strukturalnim viđenjem. Glede toga znakovit je primjer „ogorčenih“ jer očituje udaljenost i umor mladih naraštaja s današnjim sustavom, koji osuđuju stare političke prakse i odbacuju obične načine prenošenja vjere – istaknuto je u dokumentu.

Mladi žive sadašnjost bez budućnosti – ističe se u dokumentu – od osobnog iskustva čine javnu stvar, ustanovljujući zajednicu na osjećajima, stvarajući globalne odnose koji se očituju u digitalnom identitetu. Tehnologija je dakle glavno obilježje mladenačkog identiteta, koji se često uklapa u modele i skupine. Upravo tehnologije, zadirući u iskustva osoba, omogućuju proširenje ljudskih mogućnosti: „tražim, nalazim, i koristim kad je potrebno“, ali bez odabira, mogućnosti prosudbe i razmjene. Mladi su spremniji za interakciju nego za usvajanje vrijednosti. Stoga se osjeća potreba stvaranja prostora za prihvat temeljnih upita, za tišinu i promišljanje – istaknuto je u dokumentu.

Mladi često ne razumiju govor Crkve, a niti Crkva shvaća njihov. Za uspješnost komunikacije valja proniknuti kulturu mladih. Odrasli su pozvani da prihvate vlastitu odgovornost i da ne budu uznici vječne mladosti. Naročito valja shvatiti da mladi izbjegavaju trpljenje te da smisao svojega života katkada traže paradoksalnim sredstvima – pokušaji samoubojstva, traženje kome, kao da je smrt liječi rane, otkačenost, traženje utočišta za osobnu izgradnju – u tom smislu kršćanske zajednice mogu pomoći mladima da otkriju temeljna pitanja.

Ustrajanje Crkve u ispraznim ritualima, u nesmionim kompromisima, ne pogoduje usmjeravanju na temeljne upite o smislu života. Nove su tehnologije sve više redoviti način očitovanja želje za duhovnošću, kadrom povezati mudrost i tijek života s ljudskim odnosima utemeljenim jedino na odabiru prijatelja, a Crkva poziva na otkrivanje nazočnosti drugih kao braće i sestara– stoji nadalje u dokumentu.

Kršćanske su zajednice pozvane svjedočiti ljepotu i radost kršćanskoga života, a evanđeoske su zapovijedi pokaznice smisla da se dosegne punina života. Pripremiti mlade znači skrbiti se za budućnost, za uspostavljanje općega bratstva. Stoga je važno zauzimati se za međukulturalni dijalog, već pokrenut, a kršćanskim se zajednicama preporučuje da otvorenih ruku prihvate današnju mladež, bez predrasuda i moralističkih prosudba, da budu mjesto slušanja, da potiču ucjepljenje u zajednicu te da prihvate stručnosti mladih, njihov proročki prinos dobru svijeta, jer su svjesni općeg dobra bez isključivanja i oblika marginalizacije.