Ispovijest mladog svećenika - Naslovnica

Autor: José Luis Martin Descalzo

U suradnji sa izdavačkom kućom UPT - U pravi trenutak Veritas na svojim stranicama donosi ovaj roman u pet nastavaka.
Naslov originala: Un cura se confiesa
Sa španjolskog jezika na njemački jezik prevela: Ursula Von Colbe - S njemačkog jezika na hrvatski jezik preveo: Ivan Šešo
Knjigu je izdala 1995. godine izdavačka kuća UPT - U pravi trenutak u Đakovu - Urednik: Ivan Zirdum - ISSN 953-6310-19-5 (Treće izdanje)

José Luis Martin Descalzo: Ispovijest mladog svećenika

Predgovor - Dio 1 - Dio 2 - Dio 3 - Dio 4 - Dio 5

Veritas, 22. svibnja 2007. / 21. prosinca 2010.