Veritars - Izbor kratkih priča

Izbor kratkih priča 2000. - 2009.

Radovi su poredani po vremenu dospijeća - od starijih prema novijima.

2000.

C. Therese Benoit: Lekcija iz branja malina

2001.

Silvana Dragun: Dionizijeva suza
Katica Kiš: Najdraži božićni dar
Tomislav Šovagović: Blues za ružu svetog Ante

2002.

Silvana Dragun: Pamelino svjedočanstvo
Marina Kostanić: Idi, tvoj je brat živ
Tanja Repinac: Zlatna zrnca u pijesku
Tomislav Šovagović: Batošev put

2003.

Barbara Šain: Povratak u očev dom
Tomislav Šovagović: Jedan običan dan D
Mladen Turković: Prosjak

2004.

Miljenko Stojić: Mica
Miljenko Stojić: Prijavak baki
Blanka Bagarić: Misija
Blanka Bagarić: Zidovi
A. M. Šprihal: Pikula za sreću
Danijel Radočaj: Propovijed na terasi Gradske kavane
Ivan Ljubej: Noćni susret
Siniša Posarić: Moja mama je anđeo
Mladen Turković: Klica

2005.

Miljenko Stojić: Adresa
Antonio Sudac: Put, Istina i Život
Edita Topić: Domaći kruh
Ivan Ott: Ne kradi
Jagoda Prebeg: Graničar, Krunica i Kraljica Hrvata

2006.

Snježana Šamanić: Oprosti mi Stella!
Snježana Šamanić: Prijateljice
Vedrana Trlek: Božićna
Miljenko Stojić: Zid boli
Ivan Ott: Židovska opatica

2007.

Ivan Ott: Nadahnuće
Miljenko Stojić: Minobacačka priprava
Miljenko Stojić: Saslušanje
Silvija Butković: Božićna želja

2008.

Tomislav Šovagović: Pismo o Gali
Tomislav Šovagović: Nije Lika samo kino
Marija Lekić: Priča iz bolničke sobe

2009.

Snježana Šamanić: Nesretni par
Snježana Šamanić: Lice kao u anđela

Veritas, 14. prosinca 2010.